Ledová Praha 2008

Letošním rokem se naše škola poprvé zapojila do akce s názvem Ledová Praha. Někteří studenti primy a tercie navštívili první únorový víkend naše hlavní město.

Po příjezdu do Prahy jsme se ubytovali na Základní škole Mezi Školami a odpoledne jsme se vypravili do Policejního a Národního muzea a navštívili jsme také botanickou zahradu, kde si někteří z nás zakoupili jako suvenýr masožravé rostliny. Po večeři jsme jeli na vyhlídku na noční Prahu z žižkovského vysílače.

Po noci, kterou jsme strávili všichni ve školní tělocvičně, jsme se rozhodli pro návštěvu Pražského hradu. Měli jsme možnost vidět Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku, Daliborku a samozřejmě střídání hradní stráže. Po obědě jsme jeli na výstaviště v Holešovicích a shlédli jsme nejrůznější ryby a paryby z různých krajů. Následovala večeře a trocha sportu a adrenalinu na bobové dráze.

V neděli ráno jsme si museli sbalit saky paky a školu opustit. Zavazadla jsme zanechali v úschovně a vydali se na procházku centrem Prahy. Odpoledne zbývalo jen nasednout na vlak a odjet domů. Pro velkou nabídku spolupracujících institucí jsme stihli navštívit jen část toho, co stojí za pozornost, takže nám toho na další roky zůstalo ještě hodně.

'; show_thumb2("photos/2008/ledovapraha/P2030380.JPG"); show_thumb2("photos/2008/ledovapraha/P2030391.JPG"); show_thumb2("photos/2008/ledovapraha/P2030402.JPG"); ?>

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).