Lednové kolo Velké literární soutěže

Po prosincovém zadání prvních dvou úkolů literární soutěže, které strhlo doslova melu před knihovnou, a hravém soupeření v detektivním pátrání a nonsensové tvorbě je zde start druhého kola. Tentokrát jsou zadání odlišná pro studenty nižšího a vyššího gymnázia. A stojí opět za to!

Pro mladší studenty je připraven následující zapeklitý úkol, se kterým si však, pokud dají hlavy dohromady a ponoří se do knih, jistě poradí:

Na plakátu umístěném před knihovnou měly obrázky z různých knížek mejdan a zamotaly se dohromady, teď nevědí, do jaké knížky patří a kdo je namaloval. Úkolem studentů je do připravených tabulek vepsat k jednotlivým číslům jméno ilustrátora, název knížky a příklady dalších knih, které daný autor opatřil svými obrázky. Věříme, že tento pomejdanový chaos brzy napraví. A aby toho nebylo málo, druhým úkolem je namalovat obrázek na téma Naše třída a četba, kniha, literatura. Samozřejmě vtipnější, originálnější, pečlivěji provedený vyhrává! To vše musí být splněno do 30. 1. 2012.

A co je připraveno pro ty starší?

Tak to tu ještě nebylo!!! Zapojila se velká část pedagogického sboru. Matematik, biolog, češtinář, prostě učitelé všech poetických i nepoetických oborů se rozhodli nenechat jen tak zbůhdarma dřímat své básnické střevo a pustili se do básnění. Vybrali si básně známých autorů, do nichž vložili kus sebe a přizpůsobili je svým zájmům, aprobaci...

Úkolem studentů tedy je, jak už asi tušíte, odhalit původní básně a jejich autory a pokusit se poznat, kdo sebral odvahu a pustil se do úpravy básní. Každou báseň upravil jiný kantor a je už jen na studentech, aby je poznali. Indicie jsou někde jasné, jinde zákeřně zakamuflované. Prostě naši básnící kantoři studentům pěkně zavařili.

A aby studenti netruchlili a nezůstali v tvůrčí pasivitě a nezáviděli kantorům jejich výtvory, je teď na nich, aby je v rámci druhého lednového úkolu trumfli a přetvořili libovolnou jimi vybranou báseň tak, aby odpovídala duchu jejich třídy. Báseň mají opatřit i ilustracemi či fotografiemi dokreslujícími její atmosféru a odevzdat na výkresu A4 či A3 (možno i větší, pokud zvolí velmi obsáhlou báseň :-)

Termín splnění obou úkolů je do 30. 1. 2012.

A teď už nezbývá než popřát všem třídám minimálně stejně úspěšný boj, jako předvedli v předchozím kole. Škola to snad ještě vydrží a knihovnu si ubráníme.

Knihovnická tvůrčí skupina.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).