nahled

Lecture à voix haute

Naši francouzštináři se letos zapojili do nové soutěže, kterou pro ně připravilo divadlo Le Théâtre de l’Imprévu d´Orléans ve spolupráci s Éricem Cénatem, francouzským režisérem a hercem. Soutěž se konala pod záštitou MŠMT a její organizace se potřetí ujalo Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové, kde se také 15. dubna uskutečnilo celonárodní finále.

Téma letošního ročníku znělo L´amour et l´amitié, tedy láska a přátelství. Do školního kola, které se konalo začátkem března, se zapojilo celkem deset recitátorů. Zazněly verše J. Préverta, V. Huga, L. Aragona, B. Viana... Vítězkou se stala Klára Urbanová (7A8), druhá skončila Kateřina Slaběňáková (7B8) a třetí místo získala Klára Spáčilová (5B8).

Do Hradce Králové se vydaly všechny tři. Účastníci byli přivítáni francouzskou lektorkou a autorkou učebnic francouzštiny Danièle Geffroy a za účasti É. Cénata si vítězní recitátoři ze školních kol vylosovali báseň, kterou si se svými vyučujícími měli během dopoledne připravit. Následovalo individuální setkání s panem režisérem Cénatem, který s každým soutěžícím báseň znovu prošel a snažil se poradit, jak vnést do recitace více emocí. To se nakonec podařilo a Klára Urbanová potvrdila své 1. místo ze školního kola!

Pro ostatní účastníky byl připraven workshop, který vedla tamní lektorka francouzštiny. Po malém občerstvení se v kavárně Artyčok konalo finále. Soutěž zahájila zástupkyně MŠMT a úvodní slovo pronesl prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc., a pak už jsme vyslechli deset básní v podání soutěžících. Atmosféra byla velmi přátelská a uvolněná a kromě pěkných zážitků si všichni účastníci odnesli i drobné upomínkové předměty. Akce se velmi vydařila a příští rok si ji určitě nenecháme ujít.

Vive la poésie!

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).