nahled

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Za českými nářečími do Olomouce

Je úterní ráno, sedm hodin, a na svinovském nádraží se pomalu scházejí účastníci exkurze za poznáním českých nářečí. Naším cílem je výstava s názvem Kriticky ohrožené jevy našich nářečí, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český.

Vlak přijíždí k nástupišti a my nedočkavě vyhlížíme vagon číslo sedm, v němž máme zakoupená místa. Jaké je však naše překvapení, když po vagoně šest následuje osmička. „Kde je vagon číslo sedm?“ ptáme se stevardky. „Ten byl bohužel z technických důvodů odpojen,“ hlásí paní a odkazuje nás na kolegu v prvním vagonu, který má rozpis náhradních sedadel. Běžíme k prvnímu vozu, ale zazní píšťalka a jako na povel všichni nastupujeme do vlaku tam, kde to zrovna máme nejblíže. Netrpělivě postáváme v prvním voze a čekáme, jaká nová čísla nám budou přidělena. Po zmateném hledání místa nakonec všichni své sedadlo nacházejí.

Vystupujeme v Olomouci a přesouváme se pěšky k muzeu. Počasí nám přeje, a tak si prohlížíme alespoň některé pamětihodnosti. Prvním naším zastavením je Václavské náměstí s dómem. Někteří jsou ohromeni velikostí chrámu i jeho výzdobou, když nahlédnou dovnitř. Pořizujeme první společné foto a pokračujeme k orloji. Ty, kdo ho ještě neviděli, překvapuje výtvarné provedení. Místo očekávaných apoštolů totiž shlížejí dolů postavy rolníků a dělníků. Třetím zastavením je prohlídka majestátního sloupu Nejsvětější Trojice, který je chráněnou památkou světového dědictví UNESCO. Po další společné fotografii se na chvíli rozcházíme, abychom měli čas prohlédnout si vše zblízka a koupit si malé občerstvení.

V deset hodin začíná náš hlavní program – návštěva výstavy spojené s workshopem. Rozdělujeme se do dvou dvanáctičlenných skupin a následujeme své průvodce. Jedna skupinka míří v doprovodu paní doktorky Ireinové z brněnské pobočky ÚJČ AV ČR do výstavního sálu. Dozvídáme se spoustu informací o tom, jak v minulosti probíhal výzkum českých nářečích, na panelech si prohlížíme nářeční varianty různých slov. „Nejvíce nářečních variant má pojmenování slunéčka sedmitečného. Kolik si myslíte, že jich je?“ ptá se nás naše průvodkyně. Následují hrubé odhady. „Je jich asi sto dvacet,“ sděluje dialektoložka. Nejblíže byl svým odhadem Max ze sekundy. Na další záludné otázky paní doktorky bezchybně odpovídá Adéla z kvarty. Se zájmem si prohlížíme vystavené materiály, ve sluchátkách zjišťujeme, jak mluví lidé v různých krajích, vyplňujeme pracovní list a občas jsme zaskočeni některými výrazy.

Střídáme se s druhou skupinou a naše kroky vedou do sálu, kde se má konat workshop. Malou jazykovou dílničku zahajujeme kvízem. Co že je to šiďák? A je spisovný výraz brejle? Tyto a jiné otázky nám vrtají hlavou, ale na dlouhé přemýšlení není čas, musíme odpovědět rychle. V kvízu vítězí sekundán Vítek, který zodpověděl správně devět otázek z deseti. A už se zapojujeme do nářečního výzkumu. Slovně popisujeme věci na obrázku. Jaký výraz použijeme pro pojmenování věcí z domácnosti, to zajímá našeho lektora. Zjišťujeme, že ačkoli jsme malá skupinka, objevují se i tři varianty. Třeba malému stolnímu ventilátoru říká někdo větrák, jiný ventilátor, někdo další fukar. Smějeme se a baví nás to. Po skončení workshopu se někteří znovu vracejí na výstavu, aby si prohlédli, co ještě nestihli.

S kolegyní jsme potěšeny, že výstava žáky tak zaujala. Ohlasy jsou jen pozitivní a na ranní nepohodlí a zmatky u vlaku už všichni zapomněli. Cesta zpátky už proběhla bez problémů. Snad si žáci odnesli spoustu zajímavých poznatků. Škoda, že není výstava putovní a nemůže ji zhlédnout více žáků.

Jestli se jim to opravdu líbilo? Zeptali jsme se jich:

I přes zmatky na začátku, ze kterých se stala vtipná vzpomínka, mě akce moc bavila. Určitě bych příště jela na nějakou podobnou znovu. - Michaela L. (3A8)

Bylo to velmi poučné a zajímavé, nejvíc mě bavil kvíz a staré dotazníky. Uvědomil jsem si, že nářeční jevy poměrně rychle mizí a že je potřeba se o ně více zajímat. Procházka Olomoucí byla také fajn. - Tomáš G. (2A8)

Moc se mi líbila výstava. Bylo super, že jsme se mohli projít po Olomouci. Skvělý zážitek, i s vlakem. - Pavlína S. (3A8)

Výlet jsem si moc užila. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla spoustu nových výrazů v jiných nářečích. Výstava byla hezky zorganizovaná. Také bylo fajn, že jsme se prošli po Olomouci a koupili si něco dobrého. - Štěpánka K. (3A8)

Výlet byl moc fajn, téma výstavy mě velmi bavilo a atmosféra byla příjemná. - Katka Š. (3A8)

Moc jsem si to užila. Výstava mě velice zaujala, obzvlášť workshop, kde byl zajímavý kvíz. A zajímavá byla i cesta vlakem. - Kristýna S. (3A8)

Bylo to úžasné, nejvíce se mi líbila prohlídka města Olomouc, neboť jsem v centru ještě nikdy nebyl. Super byla i výstava, velice zajímavé téma. Dověděl jsem se spoustu nových a zajímavých věcí. - Maxmilán O. (2A8)

Bylo to úžasně zajímavé i zábavné, nejvíce se mi líbila prohlídka Olomouce a pobavilo slezské označení pro kohouta. Dozvěděl jsem se zajímavé informace o svém rodném jazyce. - Martin K. (2A8)

Výlet se mi líbil, výstava byla zajímavá, také jsem byl rád, že jsme navštíli sloup Nejsvětější Trojice. Jedinou koplikací z mého pohledu byl zmatek na cestě do Olomouce. - Vít Ch. (2A8)

Bylo to zajímavé, ale více mě bavila 1. část, protože jsem se tam dozvěděla více nových věcí. Také byla zábavná cesta a přes všechny komplikace jsem si to moc užila. - Veronika K. (3A8)

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).