nahled

Křest Almanachu studentské poezie

Dne 23. 9. 2015 se ve Středisku volného času v Ostravě konal křest Almanachu žákovské poezie a sborníku slohových prací "Co máme na jazyku". Této události se zúčastnili studenti našeho gymnázia, jejichž příspěvky byly z velkého množství zaslaných prací vybrány a zveřejněny ve zmíněných publikacích.

Zastoupení naší školy bylo opravdu početné. Během dopoledne zazněla v uměleckém přednesu například romantická báseň Hledání lásky od Lucie Ritzingerové z kvarty B nebo báseň Ondřeje Turečka ze sekundy B. Ve sborníku slohových prací najdeme také prozaická díla studentek vyššího gymnázia, která byla vybrána porotou v okresním a krajském kole Olympiády v českém jazyce. Mezi jednotlivými pracemi vynikají příspěvky Karolíny Gřesové ze septimy B, Anny Sestřenkové z kvinty B nebo Kateřiny Špundové z oktávy B.

Program slavnostního dopoledne byl velice rozmanitý. Po ukázkách nejzajímavějších prací následovaly zábavné soutěže z oblasti českého jazyka, a žáci si tak mohli odnést zajímavé ceny. Celým programem nás také provázela hudební vystoupení.

Tato akce byla určitě příjemným zpestřením školního dne, a navíc všichni žáci náležitě reprezentovali naši školu v oblasti českého jazyka.

nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).