nahled

Kouzlení na dni otevřených dveří

Chemie

Po téměř 14 dnech stále vzpomínáme na kouzelné pokusy v laboratoři chemie. V digestoři ve velkém hořely bengálské ohně, v malém na stole v kádince prskaly prskavky pod vodou a hořel kapesník, který ale neshořel. To je, co?

Menší děti si bezbarvou kapalinou kreslily na filtrační papír obrázky, které se vybarvily až v plameni - to jim pomáhali naši asistenti. Odvážnější z nich si mohli zabarvit plamen do žluté, červené, zelené nebo oranžové barvy.

Z dalších pokusů upoutal pozornost návštěvníků čpavkový vodotrysk, sloní pasta nebo faraonovi hadi. Občas vychrlila svoji lávu sopka.

Souběžně v učebně chemie nabízeli studenti chemické pexeso, povídání o chemii a velmi zajímavé informace o kroužku první pomoci, zájemci mohli i rozdýchat model Aničku. Našim asistentům velmi děkujeme za pomoc vytvořit pro návštěvníky tak bohatý program.

Biologie

Lednové středeční odpoledne a sobotní dopoledne se na dny otevřených dveří k nám do laboratoře biologie přišla podívat spousta rodičů a dalších rodinných příslušníků s žáky základních škol, kteří by se rádi dále vzdělávali na našem gymnáziu. Jak žáci, tak rodiče se snažili rozpoznat, jaký preparát je vystaven v mikroskopu. Blecha vyděsila, avšak nedělalo problém ji identifikovat, stejně jako žihadlo či bodavě sací ústrojí komára.

Největší záhadou byla radula. Rodičům i dětem jsme však ochotně vysvětlili, oč se jedná. A kdo neví, o čem je řeč, nechť zavzpomíná na hodiny zoologie.

S radulou souvisí i host, který k nám ve středu také zavítal – africký hlemýžď Herbert (Achatina síťkovaná). Nejen cizokrajné hlemýždě si mohli příchozí prohlédnout. Zoologický koutek nabídl k probádání piraně, šváby, mnohonožky, sklípkana i užovku červenou. Komu se pohledem na tyto milé i nemilé tvory zvýšil krevní tlak, mohl si ho nechat změřit našimi studenty.

Jelikož se v laboratoři hlavně pracuje a z každého cvičení žáci vypracovávají protokol, byly protokoly vystaveny k nahlédnutí. Biologie však není jen o praktickém cvičení, ale také o učení. Učebnu biologie si návštěvníci také mohli prohlédnout. Zjistili zde, z jakých učebnic se žáci učí biologii i zeměpis, a prohlédli si, jaké seminární práce či práce pro středoškolskou odbornou činnost připravili talentovaní studenti se zájmem o tyto dva předměty. Kdo měl chuť, mohl si vyzkoušet své znalosti při vědomostních hrách na interaktivní tabuli.

Při poskytování informací nám pomáhali naši studenti, za což jim velmi děkujeme.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).