nahled

Konverzační soutěž ve španělském jazyce

Leden je měsíc, který se nese nejen ve znamení končícího pololetí a uzavírání známek, ale je také obdobím, ve kterém se konají nejrůznější soutěže a olympiády, při kterých změří své intelektuální síly vzájemně studenti z různých tříd. Nejinak je tomu i v případě španělského jazyka, a proto se na naší škole uskutečnila v pátek 27. 11. 2012 konverzační soutěž ve španělštině.

Letos byl počet účastníků ze strany studentů poměrně vysoký: soutěže se zúčastnilo celkem 17 našich studentů, kteří soupeřili ve dvou kategoriích v závislosti na době, po kterou se studiu španělštiny věnují. Porota by tímto ráda vyjádřila spokojenost s výkony všech soutěžících, které byly v nejednom případě až překvapivě vysoké.

Ve vysoké konkurenci nakonec zvítězily tyto studentky:

V 1. kategorii (1 – 2 roky studia) získala 1. místo Pavla Molnárová ze třídy 2A4, hned za ní se umístila Eleni Papazachariu ze třídy 4A8; obě dívky předvedly vskutku nadstandartní výkony.

Ve 2. kategorii (3. rok studia a více) se po (opravdu!) dramaticky ostře vyhroceném boji mezi porotci na 1. místě umístila Lucie Režná ze třídy 6A8 těsně následovaná rovněž excelentím výsledkem Aleny Janšové ze třídy 7A8.

Vítězkám gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme za účast a všem našim studentům přejeme, ať jim studium španělštiny přináší radost a uspokojení.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).