nahled

Konverzační soutěž ve francouzštině – školní kolo

Je m'appelle, j'aime faire... to jsou věty, které jsme zaslechli 21. 2. tohoto roku během školního kola konverzační soutěže ve francouzštině. Z původně 15 přihlášených nakonec přišlo 10 zájemců, ostatní se z důvodu nemoci omluvili.

Soutěž probíhala ve dvou kolech. Nejprve žáci absolvovali poslech. Ve druhém kole byla ústní část, kdy se představili, potom popisovali obrázek a následně konverzovali na jednotné téma s profesorkami Dagmar Štensovou a Janou Brachaczkovou. Naši francouzštináři byli podle věku rozděleni do dvou kategorií.

1. kategorie (kvarta, kvinta) - 1. místo získal Radim Složil, 4A8
2. kategorie (sexta) - 1. místo obsadili Klára Urbanová a Martin Wilam, oba 6A8

Vyučující francouzštiny blahopřejí vítězům a všem zúčastněným děkují za skvělé výkony. A nakonec jedna báječná zpráva: Martin Wilam odjíždí na tříměsíční studijní pobyt do Francie, obohatí se o nové zkušenosti, pozná život středoškoláků v Bretani, a hlavně určitě zlepší komunikaci s rodilými mluvčími.

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).