Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 28. 1. 2008 proběhla na naší škole soutěž v německé konverzaci. Přihlásilo se celkem 13 studentů, ale vzhledem k vyšší nemocnosti se počet účinkujících snížil na 9.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, přičemž si studenti museli poradit se třemi úkoly, při kterých prokazovali své komunikativní schopnosti v cizím jazyce. Zadání se týkalo rozhovorů na předem zadaná témata, zároveň však soutěžící reagovali na neočekávané situace. Ve skupině pro studenty nižšího gymnázia vyhrál Ondřej Sovják z třídy 4B8 a postupuje do dalšího kola. Ve vyšší kategorii obsadila 1. místo studentka 7B8 – Lenka Koláčková, která se bohužel dalšího kola soutěže vzhledem ke své nepřítomnosti v době konání nezúčastní.

Naši školu bude tedy reprezentovat druhá v pořadí – Anna Kolesárová ze třídy 6B8. 3. místo získal ve vyrovnané konkurenci student 1A4 Štěpán Gál. Porota pracovala ve složení: Mgr. Jana Austová, Mgr. Pavlína Andrlová a Mgr. Dana Blažejová. Všem postupujícím blahopřejeme.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).