Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 20. 2. 2008 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, ve kterém dosáhli naši studenti v silné konkurenci vynikajícího umístění. V kategorii I.B pro žáky prim a sekund zvítězila Eva Spáčilová ze 2A8 a v kategorii III. pro studenty prvních až třetích ročníků se na druhém místě se ztrátou jednoho bodu umístil Ondřej Zvonár ze 7B8, který je zároveň náhradníkem pro krajské kolo. Oběma soutěžícím blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Dne 30. ledna 2008 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ve třech kategoriích. Soutěž se skládala ze dvou částí, poslechu a konverzace s porotou na vylosované téma.

Kategorie I.B pro primy a sekundy se zúčastnilo 9 soutěžících. Na prvním místě skončila a do dalšího kola postupuje Eva Spáčilová z 2A8, náhradníkem je Lucie Režná taktéž z 2A8. Kategorie II.B pro tercie a kvarty se zúčastnilo 11 soutěžících. Na prvním místě skončila Lucie Martináková z 4B8, náhradníkem je Tomáš Dlouhý z 3A8. V kategorii III. pro třídy vyššího gymnázia soutěžilo 17 studentů. První místo obsadil a do okresního kola postupuje Ondřej Zvonár ze 7B8, jeho náhradníkem je Ivona Spáčilová ze 6A8.

Všichni soutěžící se na soutěž připravili svědomitě a prokázali velmi dobrou schopnost komunikace v anglickém jazyce, za což si zaslouží velkou pochvalu. Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů 20. února při reprezentaci školy v okresním kole.


'; show_thumb2("photos/2008/konverzace/IMG_2344.JPG"); show_thumb2("photos/2008/konverzace/IMG_2345.JPG"); ?>

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).