nahled

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve dnech 28. a 29. ledna proběhla školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce.

V kategorii vyšších ročníků se utkalo 17 studentů, kteří museli prokázat své dovednosti v poslechu s porozuměním a v konverzaci na vylosované téma. Všichni studenti ukázali velmi dobrou znalost angličtiny, porota měla proto těžký úkol vybrat vítěze. Nakonec zvolila Reného Kohna ze 7A8, který přesvědčil především plynulostí svého projevu a pohotovostí při konverzaci. Na druhém místě skončila Anna Mertová ze 7B8, která bude zároveň náhradnicí pro okresní kolo. Zvláštní uznání za svůj výkon si zaslouží také Kateřina Špundová z 5B8.

O den později soutěžili žáci nižších ročníků. V kategorii prim a sekund byli úspěšnější primáni. Zvítězil Samuel Zuštík z 1B8, druhé místo obsadil Václav Klása z téže třídy. V kategorii tercií a kvart obsadila první místo Tereza Hrstková z 4B8, její náhradnicí pro okresní kolo bude Monika Phamová z 4A8.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů při reprezentaci školy v okresním kole.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).