nahled

Konverzační soutěž nižšího gymnázia v anglickém jazyce

V pondělí 21. ledna 2020 proběhlo školní kolo konverzační soutěže nižšího gymnázia v anglickém jazyce. Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích, a to prima – sekunda a tercie – kvarta.

Zájem nadějných angličtinářů byl velký, takže mezi 21 soutěžícími z prim a sekund musela porota ve složení Mgr. Zuzana Šubertová, Mgr. Tereza Konečná a Mgr. Pavla Tlolková vybrat 11 soutěžících, kteří si nejlépe poradili s poslechovým cvičením na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V ústní části soutěže se pak nejlépe podařilo vyřešit komunikační situaci, odpovědět na zadanou otázku a samostatně přiblížit komisi vylosované téma třem žákům v tomto pořadí:

1. Artur Damián Marek
2. Natálie Bělohlávková
3. Jakub Salava

V soutěži se neztratili ani žáci tercií a kvart. Z celkového počtu 14 přihlášených se po poslechovém testu na úrovni B1 dostalo do 2. kola soutěže 8 studentů. První tři pozice obsadili:

1. Isabela Hermová
2. Nela Staňková
3. Stela Kučerová

Všem soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a vítězům obou kategorií přejeme úspěch v okresním kole!

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).