Kola pro Afriku – zapojení naší školy

Zapojit se do smysluplného projektu, přispět na dobrou věc a přitom se ještě pobavit a třeba i udělat něco pro své zdraví. To byly podněty, které nás vedly k zapojení se do projektu Kola pro Afriku, projektu, který má pomoci africkým dětem dostat se do školy. Projektu, do něhož nemusí být zapojeni jen studenti naší školy, ale každý, kdo projeví zájem. Třeba i ty, kdo právě čteš naše webové stránky.

A o co vlastně jde?


Zapojení je mnohostranné. V prvé řadě jsme na naší škole zřídili sběrné místo, kam je možné dovézt kola, která už vám jsou k nepotřebě a která naopak umožní dětem v Africe dostat se do školy. Vzdálenosti, které tyto děti od vzdělání dělí, jsou mnohdy bez kola nezdolatelné a dopravní systém v Gambii, kam jsou kola určena, příliš nefunguje. Rozhodli-li jste se právě teď nějakým kolem přispět, prosíme vás jen o kola horská či širokoplášťová v pojízdném stavu, ostatní kola jsou totiž v africkém neupraveném terénu nepoužitelná.

Do této chvíle se na jiných místech v republice sešlo přibližně 5000 kol, mnohá jsou však značně poškozená či přímo nepojízdná. Z tohoto důvodu je nutná jejich oprava a s ní souvisí další forma pomoci. Můžete-li darovat nějaké nářadí na opravu kol (klíče, šroubováky...), je to také velmi vítaná pomoc (součástí projektu je i dobrovolné zapojení našich studentů do opravy těchto kol). Naše sběrné místo funguje od pondělí do pátku (s výjimkou prázdnin a státních svátků) v době od 7:00 do 15:00. V případě, že byste mohli kolo doručit v jiném čase, kontaktujte předem Michaelu Böhmovou (tel. 777 946 689, mail: bohmova@ghrabuvka.cz)

Druhou velmi vítanou formou pomoci je zajištění převozu kol z naší školy do centrálního sběrného místa v Koblově. Je to převoz v rámci Ostravy, přesto s použitím najaté firmy by se svoz kol mohl značně prodražit. Obracíme se na vás proto s prosbou, máte-li dodávku, nákladní auto či víte-li o někom, kdo nějaké podobné vozidlo vlastní (či pracujete-li ve firmě, která větší auta k přepravě používá a jejíž vedení by bylo nakloněno této charitativní akci), kontaktujte nás. Každá, i jednorázová pomoc je pro nás velmi cenná. Termín bychom jednoznačně přizpůsobili vašim možnostem.

Třetí možností pomoci je zúčastnit se našich charitativních akcí, které budou s předstihem prezentovány na našich webových stránkách. První z nich – Běh pro Afriku – se uskuteční 20. 10. 2012 ve 14:00 hod na běžeckém okruhu v Bělském lese. Zúčastnit se může každý, malý i velký, mladý i ve zralém věku. Jde jen o to, vyhecovat někoho, kdo vám fandí a je ochoten zasponzorovat váš běh, stejně tak se ale i vy můžete stát sponzorem nějakého běžce a za každé jeho uběhnuté kolečko věnovat libovolnou částku na odvoz kol do Afriky. Ten je totiž velmi drahý a byla by škoda, kdyby se na dotáhnutí celé pěkně rozjeté akce až do konce nesehnaly peníze. Co tedy udělat? Přijít v sobotu 20.10.2012 ve 14:00 hod do Bělského lesa a chtít si zaběhat, fandit, pobavit se a přispět nějakou tou finanční částkou na dobrou věc. Bližší informace budou opět uvedeny na našich stránkách.

Klasickou formou pomoci je pak přispět přímo libovolnou částkou na účet nadace Kola pro Afriku či koupit si tričko prezentující tuto akci. Číslo účtu, kam je možno peníze posílat, je: 9595959595/2700.

Veškeré informace o projektu, nadaci, její dosavadní činnosti, akcích, které pořádá, včetně fotek, kontaktů, ohlasů... najdete na www.kolaproafriku.cz.

S jakýmikoli dotazy, náměty, nabídkami pomoci ohledně naší školní účasti se obracejte na Mgr. Michaelu Böhmovou – kontakty: bohmova@ghrabuvka.cz; tel: 777 946 689. Zaujal-li vás tento článek a nadchl vás pro kteroukoli formu pomoci, moc děkujeme. Snad se nám společnými silami podaří alespoň malou kapkou přispět k tomu, aby vzdělání pro děti v Gambii bylo stejně dostupné jako pro ty naše.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).