Kampaň na podporu němčiny „Šprechtíme“

Znalost cizích jazyků je velmi důležitá pro uplatnění mladých lidí na pracovním trhu. Angličtina jako jazyk, kterým se mluví na celém světě, je nutností. Němčina však znamená velké plus pro kariéru. Vyplývá to mimo jiné z aktuální ankety Česko-německé obchodní a průmyslové komory: 73% dotázaných podniků v České republice považovalo znalost němčiny za velmi důležitou, především pro řídící pracovníky, inženýry a pracovníky prodeje.

Informace, jaké výhody vám přináší volba němčiny jako cizího jazyka, najdete shrnuty na webové stránce www.sprechtime.cz.

Aby se rodičům, kteří rozhodují o vzdělání svých dětí, přiblížil význam a výhody německého jazyka, zahájila velvyslanectví Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky spolu s kulturními instituty a obchodními komorami obou zemí informační kampaň „šprechtíme“.

Díky mnoha partnerům existuje možnost bezplatného využití tzv. jazykové animace, kreativní metody pro výuku němčiny a poradenství ohledně pobytů pro získávání pracovní praxe a setkávání žáků.

Zde jsou jejich nabídky:

  • Koordinační centrum česko-německé výměny Tandem www.tandem.adam.cz
  • Česko-německé fórum mládeže www.cnfm.cz
  • „Němčina pro kariéru“ www.goethe.de/dfk - podporuje spolupráci mezi žáky a firmami.
  • O možnostech stipendia v Německu (cca 700 stipendií ročně pro Českou republiku) informuje DAAD: www.daad.cz
  • O stipendiích v Rakousku informuje „AKTION Česká republika – Rakousko“ www.dzs.cz
  • Vzdělávací semináře pro učitele němčiny nabízí rakouské Spolkové ministerstvo školství, umění a kultury ve Vídni www.kulturundsprache.at
  • Školní skupiny se mohou nahlásit k bezplatnému informačnímu rozhovoru a prohlídce na německém velvyslanectví v Praze: www.prag.diplo.de
  • Školní skupiny se mohou nahlásit k informativní přednášce o činnosti Rakouského kulturního fóra Praha a k návštěvě knihovny. www.oekfprag.at

Detlef Lingemann
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

Dr. Ferdinand Trauttmansdorff
Österreichischer Botschafter in der Tschechischen Republik

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).