Jsme nejlepší - aktivit našich studentů si cení i Magistrát města Ostravy

Spousta neustále aktualizovaných článků na našich webových stránkách svědčí o tom, že studenti Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, jsou aktivní, vynikají v řadě dovedností, není jim lhostejný život jiných a pomáhají, není jim zatěžko zapojovat se do řady školních akcí. My, kantoři gymnázia, to dobře víme a vážíme si svých studentů. Velkou radost nám proto přináší, když naše studenty ocení i někdo jiný. Tentokrát to byl Magistrát města Ostravy a nejednalo se o nic menšího než o ocenění nejlepší žákovské osobnosti a žákovského kolektivu.

V obrovské konkurenci všech ostravských škol jsme získali ocenění v obou kategoriích, a to už je velký důvod k radosti. V kategorii žákovské osobnosti druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se mezi 13 největších žákovských osobností prosadil Jakub Kubis z 4B8. V kategorii žákovských kolektivů, kde bylo vyhodnoceno 7 skupin studentů, zabodoval dramatický kroužek naší školy ve složení: Jan Hes, David Frank, Monika Kokešová, Leona Sabolová, Ivona-Marie Szturcová, Hana Haľamová, Kateřina Harhajová, Jakub Kubis, Zuzana Brandejsová, Mariana Zaškolná, Jarda Ocisk, Agáta Pelikánová, Kristýna Blažková, Šimon Šesták, Veronika Sedlářová, Renáta Petrásková, Kristýna Bartusková, Zuzana Páleníková, Tereza Jachanová.

A čím si naši studenti toto ocenění vysloužili? Aktivity Jakuba Kubise jsou široké. Za všechny proto zmiňme alespoň některé: Jakub se zapojil do charitativních akcí naší školy, zejména v rámci dramatického kroužku, účastní se řady vědomostních soutěží (biologické, chemické, dějepisné, češtinářské olympiády, recitační soutěže, ve fyzikální olympiádě postoupil dokonce do krajského kola). Aktivní je také v oblasti kulturní – je členem Operního studia Národního divadla moravskoslezského, Dechového orchestru Ostrava, hraje na řadu hudebních nástrojů (klavír, kytara, klarinet, kostelní varhany…), věnuje se zpěvu (získal řadu pěveckých ocenění, byl členem několika pěveckých sborů, vystupoval např. v ČEZ Aréně s Bárou Basikovou, Čechomorem, Danielem Landou; naposledy byl oceněn v roce 2014 prvním místem v pěvecké soutěži Skřivánek, je členem školního sboru a doprovází letos na klavír studenty čtvrtého ročníku při jejich maturitní zkoušce z hudební výchovy). Pestré jsou i jeho další zájmové aktivity – zdravotnický, turisticko-střelecký, radioamatérský kroužek, kroužek mladých kouzelníků, jóga a jiné. K tomu všemu se pak přidává ještě výborný prospěch a Kubova přátelská povaha.

Ani dramatický kroužek, přestože teprve letos spatřil na naší škole světlo světa, a je tedy, jak se říká, zatím jen v plenkách, v průběhu roku nelenil. Založen byl z vlastního popudu studentů a ihned se zapojil do charitativní akce školy Odpoledne v rytmu Afriky, pro niž nacvičil divadelní představení v duchu afrických pohádek, které v neděli odpoledne pro návštěvníky akce sehrál – zcela dobrovolně, zadarmo, s nadšením, že svým divadlem mohou členové kroužku pomoci dětem jinde ve světě. Malí herci pomáhali i s celou organizací dobročinné akce. Jejich hra vzbudila tak pozitivní ohlasy, že získali nabídky sehrát představení i na jiných školách. Provázeli tak např. besedu společnosti Kola pro Afriku na ZŠ Košaře – opět s nadšením, odpoledne ve svém volném čase, kdy se mnozí ve prospěch této aktivity museli vzdát svých kroužků, tréninků. Představení sehráli i při další charitativní akci – Vánoční řetěz pro Afriku, jež se konala u nás ve škole a byli na ni pozváni učitelé a děti z 13 ostravských škol do akce zapojených. Kromě těchto charitativních akcí se členové dramatického kroužku zapojují i do dění na škole – v kostýmech provázeli při Dni otevřených dveří, secvičili hru k 60. výročí naší školy… Jedná se o velmi příjemný kolektiv dětí, v němž nehraje roli, kdo je primán a kdo kvartán, všichni se vzájemně respektují, pomáhají si s přípravou kostýmů, nepovyšují se vůči sobě ohledně rolí… Drží při sobě, jsou aktivní. V akcích hodlají pokračovat i v dalším školním roce.

Slavností ocenění proběhne 10. 6. 2014 v 16:00 v Divadle loutek. Jakub Kubis byl navíc organizátory požádán o krátké vystoupení. Závěr slavnostního vyhlášení pak bude patřit divadelní hře Marvin. Věřím, že pro všechny oceněné bude tato akce velkým zážitkem. O dojmy se následně podělíme na našich webových stránkách. Našim vítězům gratulujeme a věříme, že stejně úspěšné studenty a žákovské kolektivy bude naše škola mít i v dalších letech.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).