Je odstartováno - 11. ročník dějepisné soutěže pro nižší stupeň gymnázií

V pondělí 24. 2. 2014 odstartoval již 11. ročník soutěže určené dvojicím zájemců o dějepis z řad studentů nižšího gymnázia. Co ročník to jiné téma, jiné úkoly, jiná historická bádání, jiné dobrodružství.

Tématem letošního kola je historie na obrazech a mapách. Na studenty čeká celkem sedm úkolů, s nimiž se budou muset poprat v co nejkratším čase a s co nejlepším bodovým skóre. O vítězi totiž rozhoduje správnost odpovědí, kvalita zpracování a při shodě počtu bodů také čas odevzdání.

A jaké historické dobrodružství na soutěžící dvojice letos čeká? Proniknout budou muset do tajemství erbů české i cizí šlechty, odhalit jednotlivé rody, které se za erby skrývají, z portrétů slavných malířů budou mít za úkol poznat české panovníky a přiblížit nám jejich osobnost. Umožníme jim nahlédnout prostřednictvím tapiserie z Bayeux do bitvy u Hastingsu, kterou budou komiksově komentovat vlastními slovy a třeba tak i přetvářet dějiny. Chybět nebudou ani přesmyčky na motivy uměleckých a architektonických prvků. A jako správní badatelé musí soutěžící zvládnout i orientaci na mapě, a to ne jen tak ledajaké. Připravili jsme si pro ně Komenského mapu Moravu, v níž budou muset vypátrat, jak se v 17. století jmenovala známá moravská města. A asi by nám soutěžící neodpustili, kdyby součástí nebyla i nějaká ta bitva. Bojovat nenecháme je samé, to by bylo příliš jednoduché. My jsme si pro ně připravili obraz bity, který musí poznat, časově zařadit, vyhodnotit, o jakou bitvu se nejspíš jedná.

Končit však nebudeme bojově, ale umělecky a honosně. Naše škola již není žádná mladice, a jelikož letos oslaví šedesáté výročí, řekli jsme si, že už má dostatečné zásluhy na to, aby byla obdařena vlastním erbem. A toto je slavná umělecká tečka za dějepisnou soutěží letošního roku – namalovat erb, jenž by naši školu nejen reprezentoval, ale mnohé o ní také vypověděl.

Zajímá vás, jak se studenti s těmito úkoly vyrovnají a kdo zvítězí? Na výsledky si musíme počkat do 21. března, kdy bude soutěž ukončena a vyhodnocena. Vítězové se pak mohou těšit na příjemné knižní odměny.

ukázka ze soutěžeukázka ze soutěže

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).