nahled

Jak to všechno dopadlo?

logolink2.jpg

29. červen 2012 je pro realizaci projektu využití ICT ve výuce na gymnáziích přelomovým datem. Tímto dnem končí realizace projektu, který zaměstnával spoustu lidí ze 6 partnerských škol po více než 2 roky. A jak to tedy dopadlo? K čemu bylo všechno to úsilí?

Myšlenkou projektu bylo dopomoci ke zkvalitnění výuky díky lepšímu vybavení naší školy novou didaktickou technikou. Toho se podařilo dosáhnout pořízením nové interaktivní tabule s počítačem, multifunkčního zařízení a zařízení pro vazbu textů a lejich laminování. Aby pořízení techniky nebylo samoúčelné, tvořili jsme výukové materály do několika předmětů. Vzhledme k tomu, že na každé škole, zapojené do projektu, vzniklo na 20 sad těchto materiálů, máme tak k dispozici na 120 souborů kvalitních učebních materiálů. Tyto materiály může každý z kolegů používat pro výuku podle své libosti. Mělo by tak dojít ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Dalším cílem projektu bylo přispět k profesnímu a osobnostnímu růstu pedagogů. Nová doba přináší nové problémy a situace. Řada pedagogicko-psychologických školení měla za cíl pomoci učitelům lépe tuto skutečnost zvládnout. 40 hodin pak bylo vyčleněno na speciální IT školení.

Přidanou hodnotou pak bylo navázání přáteských vztahů s kolegy z partnerských škol i získání zkušeností s tím, "jak to chodí" na jiných školách.

Závěrem bych chtěl všem poděkovat za aktivní účast a podporu, kterou projektu věnovali. Bylo fajn s vámi spolupracovat!

Metodické materiály pro ICT školení ke stažení zde:

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).