nahled

Jak na "interaktivku"

logolink

Také v letošním školním roce se na naší škole pilně pracuje na realizaci projektu Využití ICT ve výuce na gymnáziích. Aktivity jsou pro mnohé možná zatím skryté, přesto se stále zřetelněji projevují v každodenním fungování školy. Tomu, aby byly první výsledky ještě víc vidět, měl napomoci workshop "Jak na interaktivku", který se uskutečnil 15. listopadu v počítačové učebně. Učitelé, kteří projevili zájem pracovat na zkvalitnění své práce a kterým to umožnilo jejich pracovní vytížení, měli možnost pod vedením zdatného školitele "přičichnout" k tvorbě prezentací pro interaktivní tabuli nebo se zdokonalit v dovednostech, které v dané oblasti získali během uplynulého školního roku. Je třeba zdůraznit, že zúčastnění kolegové a kolegyně přistupovali k tvorbě prezentací aktivně, takže se workshop protáhl do pozdních odpoledních hodin.

Podle ohlasů, které zazněly po semináři, je možné očekávat, že se s jeho výsledky budeme moci brzy setkat i ve výuce.

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).