Informace o stavu projektu

logolink2.jpg

Od minulého roku realizuje naše škola spolu s 5 partnerskými školami projekt "Využití ICT ve výuce na gymnáziích". Cílem tohoto projektu je zatraktivnit výuku předmětů ve škole a zároveň si mezi školami zapojenými do projektu vyměňovat informace a poskytovat výukové materiály.

Co se už podařilo realizovat? V uplynulém školním roce byla pořízena výpočetní a didaktická technika a nezbytné programové vybavení. Jeho podstatnou součástí je program SLMS - class, který bude sloužit jednak k samotné výuce, ale také jako testovací prostředí. Žákům byla také přidělena přístupová jména a hesla a funkčnost systému si mohli vyzkoušet na ukázkových testech.

V průběhu jara 2010 se uskutečnilo několik školení pro pedagogické pracovníky školy, zaměřené na osvojení dovedností práce s výpočetní technikou ve výuce. Zřejmě nejzajímavějším bylo školení zaměřené na komunikaci v pracovním kolektivu. Mimo jiné bylo určitě přínosné, neboť se zde mohli poprvé setkat kolegové z partnerských škol.

V průběhu léta ve škole přibyla v pořadí třetí interaktivní tabule, a to v posluchárně č. 230.

A co nás čeká ve školním roce následujícím?

Především bude zakončen cyklus školení "počítačové gramotnosti". Projekt se také dostane do stěžejní fáze, v níž tvůrci výukových materiálů začnou tvořit pracovní listy, metodické příručky a testové soubory k jednotlivým tematickým celkům. Jejich součástí budou také učební materiály pro interaktivní tabuli.

V průběhu školního roku se uskuteční ještě dvě výjezdní školení, která budou zaměřena zejména na osobnostní rozvoj učitelů.

A vy, milí žáci, se můžete těšit na poutavější výuku a na spoustu zajímavých testů, které si pro vás připravím nejen já, ale jistě i mí kolegové.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).