Informace k přijímacím zkouškám

Po 31. březnu 2015 dostane zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce, která se v letošním roce uskuteční formou pilotního ověřování s využitím jednotných didaktických testů. Tuto pozvánku dostane pouze z jedné školy, a to z té, kterou uvedl na přihlášce jako 1. v pořadí dle preference. Pouze v případě, že tato 1. škola se neúčastní společného testování, dostane pozvánku ze školy, kterou měl uchazeč jako 2. v pořadí dle preferencí.

V této pozvánce budou všechny důležité informace (kdy, kde, povolené pomůcky, kritéria přijetí apod.).

Harmonogram testování:

Je nezbytné, aby se uchazeč na školu dostavil 20 minut před časem zahájení zkoušky. Po zahájení administrace v učebně již nebude do školy vpuštěn.

Matematika
8:30Začátek administrace zkoušky
8:30 - 8:45Administrace zkoušky v učebně (15 minut)
8:45 - 9:45Zkouška (60 minut)
9:45 – 9:50Závěrečná administrace (5 minut)

Přestávka 30 minut.

Český jazyk a literatura
10:20 Začátek administrace zkoušky
10:20 - 10:35 Administrace zkoušky v učebně (15 minut)
10:35 - 11:35 Zkouška (60 minut)
11:35 – 11:40 Závěrečná administrace (5 minut)

Uvedený harmonogram testování platí pro všechny uchazeče (4leté i 8leté studium) s výjimkou uchazečů, kteří na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) mají navýšen časový limit.

Povolené pomůcky:

Český jazyk a literatura – psací potřeby (doporučujeme černý mikrofix Centropen 0, 5).
Matematika – psací a rýsovací potřeby (černý mikrofix Centropen 0,5, obyčejná tužka, pravítko, kružítko, mazací guma). Užívání kalkulátoru a tabulek není dovoleno!
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).