nahled

Hrou proti AIDS

Dne 31. 3. 2010 se studenti tercií zúčastnili besedy v rámci protidrogové prevence a sociálně patologických jevů s názvem „Hrou proti AIDS“ v centru primární prevence Renarkon.

Studenti byli rozděleni do tří skupin, každé skupině byla přidělena lektorka a hra s problematikou onemocnění AIDS.  Studenti tak byli nuceni zapojit se aktivně do her, jako byla např. pantomima, diskuze, popis obrázku nebo řešení různých situací, se kterými se v životě mohou setkat. Těmito zajímavými metodami se mohli dovědět o viru HIV a onemocnění AIDS, jeho přenosu a šíření, rizikových faktorech a ochraně před tímto velmi vážným onemocněním.

Celá akce studenty velmi zaujala, i když trvala 90 minut, studenti poslouchali, ptali se a aktivně se zapojovali do všech aktivit, které jim lektorky připravily.

My si zároveň uvědomujeme, jak je důležité v dnešní době podporovat takovéto preventivní akce, neboť počet nakažených lidí neustále roste nejen v České republice.

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).