Hodnocení protokolu

(ostatní učitelé mohou provést vlastní upřesnění.)

zpět na laboratorní cvičení

Studenti zpracují během pololetí 5 až 6 laboratorních měření. Z nich každému vyberu a oznámkuji 1 až 2 protokoly a započítám z nich společnou známku s váhou 7. Ostatní protokoly budou klasifikovány jen v případě, že budou nedostatečné. (V tom případě bude nedostatečná započtena všem studentům skupiny.) Studenti budou měřit ve dvojicích, při zpracování protokolu budou spolupracovat, jeden ze skupiny bude vždy garantovat správnost protokolu. Ten také odešle zpracovaný protokol a jemu bude započtena známka v případě, že bude protokol vybrán ke klasifikaci.

Hodnocení:

1 -  kompletní protokol včetně správného závěru (max. s drobnou chybou)
2 - jeden formální nedostatek (v teorii, postupu, závěru) nebo jedna chyba ve vypracování - výpočtu (výsledná hodnota veličiny, dílčí odchylky, výsledná odchylka, relativní odchylka)
3 - více nedostatků (viz. výše) nebo hrubá chyba
4 - více nedostatků případně s hrubou chybou nebo částečně opsaný protokol
5 - hrubé nedostatky, neúplný případně opsaný (nebo v termínu neodevzdaný) protokol

hodnocení protokolu odevzdaného po termínu:

  - do týdne (po hodnocení) - o 1/2 až 1 stupeň horší známka
  - do měsíce - o 2 stupně horší známka (3 bezchybný, 4 s chybami)
  - v případě protokolu, který není vybrán ke klasifikaci - 5 s váhou 4, po dodatečném zaslání protokolu bude váha snížena
   
  pro převzatý protokol od jiné skupiny (s vlastním výpočtem) - o stupeň (až o 2) horší známka
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).