Hledání a systematický rozvoj talentů na našem gymnáziu

Jedním z našich dlouhodobých cílů je vybudovat systematickou koncepci, která podchytí potřeby nadaných žáků v oblasti výuky anglického jazyka. Tímto krokem hodláme připravit podmínky pro rozvoj jejich dovedností, a tím napomoci jejich úspěšné účasti na oborových soutěžích a olympiádách.

Pro příští školní rok proto zavádíme inovovanou organizaci výuky anglického jazyka, jejímž prostřednictvím chceme vytvořit prostředí, které bude podnětné pro žáky přicházející na naši školu s nadstandardními znalostmi angličtiny, jaké získávají na základních školách s rozšířenou výukou cizích jazyků.

V naší práci vycházíme z poznatků získaných při účasti na dlouhodobém vzdělávacím kurzu v oblasti rozvoje talentů a vzdělání. V současné době se školení účastní Mgr. Zuzana Šubertová a Ing. Kamila Mecová.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).