nahled

Historický klub

V letošním školním roce vznikl kroužek pod názvem Historický klub, který je věnovaný významným výročím roku 2014 a 2015 (začátek první světové války, 100 let od vzniku legií a 70. výročí konce 2. svět. války). Kroužek je určen pro žáky nižšího gymnázia, zájemce o novodobou historii. V tomto pololetí jsme se věnovali 1. světové válce. Zájemci se scházeli 1x měsíčně v učebně 230 a učebně IVT.

Na úvodní schůzce jsme se seznámili se začátkem 1. světové války, s válčícími stranami, různými bojišti, zbraněmi a poznali jsme výsledky války. Na druhé schůzce jsme poznávali osudy našich vojáků legionářů v Rusku, Itálii a Francii a těch, kteří bojovali za Rakousko–Uhersko. Potom jsme pracovali s IT programem Vojenského historického muzea – Tajemství vojenského kufříku. Poznali jsme dobové fotografie, dokumenty i předměty.

V listopadu jsme byli na výstavě Češi ve Velké válce v Národním památníku v Hrabyni, prohlédli jsme si expozice a absolvovali edukační program.

Na letošní poslední schůzce jsme získané vědomosti zopakovali v pracovních listech a seznámili jsme se s odbojem za války, jehož cílem byl vznik samostatného Československa.

Ve druhém pololetí se budou zájemci znovu scházet a program bude věnovaný 70. výročí konce 2. světové války.

Několik názorů členů klubu:

Dějepisný klub byl velmi zajímavý, pracovní listy propracované, líbila se mi exkurze do Hrabyně. - Jan Pospíšil, 2B8

Dějepisný kroužek se mi líbí, protože mě zajímá 1. a 2. světová válka. - Tereza Strnadová, 2B8

Dějepisný kroužek mě docela baví, hlavně exkurze, díky ní a hře na počítači a vyprávění si dokážu živě představit situaci vojáků ve válce. - Iva Buchtová, 2B8

V dějepisném klubu jsem se naučil nové věci o zákopové válce a doplnil tak své znalosti. Líbí se mi v něm a chci tento kroužek navštěvovat i nadále. - Martin Sklienka, 2A8

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).