nahled

Historická exkurze - Archeopark Chotěbuz

V pátek 30. 9. 2022 se studenti 2A8 zúčastnili exkurze do jedné z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska.

Žáci byli nejprve seznámeni s historií samotné archeologické lokality z pozdní doby bronzové a halštatské, později na místě těchto pravěkých kultur vzniklo raně středověké slovanské hradisko.

Samotný archeopark je rozdělen na dvě části, ve venkovní si mohli studenti vyzkoušet práci archeologa v improvizovaném hrobu, mletí obilí v kamenných žernovech nebo výrobu keramiky na hrnčířském kruhu.

Dále se nejen díky odbornému výkladu, ale i názorné ukázce seznámili s  životem tehdejší osady, s dobovým odíváním, rituály, náboženstvím, ale i každodenními starostmi místních obyvatel. Ve vnitřní části si pak prohlédli významné nálezy nejen z doby železné, ale také z Velké Moravy.

Tato část expozice vybízela k aktivnímu přístupu studentů, kteří se ptali, ale i pohotově reagovali na dotazy průvodce, a navíc společně vyplňovali pracovní listy související s výkladem a rekvizitami.

nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).