nahled

Hajdy do registru po šesté

Ve čtvrtek 14. března 2019 strávili studenti septim a třetího ročníku část odpoledne v milé a erudované společnosti dam z Krevního centra FN Ostrava. Paní Kalužová a paní Paulišková nám už po šesté v rámci akce „Hajdy do registru“ velmi poutavě přiblížily problematiku darování krve a kostní dřeně. Doufám, že i v letošním roce padne semínko na úrodnou půdu a vyrostou mezi námi další prvodárci. Během posledních pěti ročníků jich do registru dárců krve vstoupily více než čtyři desítky!

Reakce studentů 3A4:


Dne 14. 3. proběhla na naší škole přednáška o darování krve a kostní dřeně. Přednáška začala proslovem paní profesorky Kopečkové. Vyprávěla nám o svém spolužákovi, který bohužel onemocněl leukémií a nemoci podlehl. Tahle story byla velmi poutavá a inspirující.

Dále se slova ujala paní Kalužová z Krevního centra FNO. Mluvila o kritériích, která je nutné splnit, abyste se mohli stát dárci krve. Po paní Kalužové vystoupila paní Paulišková. Prozradila nám, že darování kostní dřeně je daleko složitější a finančně náročnější, proto si vstup do registru musíme hodně dobře promyslet. Tahle přednáška byla opravdu super a hodně nám dala. Už jen proto, že o darování krve není moc informací a není tak propagováno. Tímto bych chtěl poděkovat oběma přednášejícím, paní Kažulové i paní Pauliškové, za jejich drahocenný čas. Snad se z nás do budoucna stanou „superhrdinové“ zachraňující lidský život.

Během přednášky jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací o tom, jak takové darování krve a kostní dřeně probíhá, a celkově jsme si mohli osvěžit paměť, jelikož jsme také mluvili o krvi jako o složce lidského organismu, o jejím složení a o kostní dřeni. Viděli jsme krátké filmy o životech lidí, kteří se potýkali s nemocí, jako je třeba leukémie. Také nesmělo chybět video o tom, jak vlastně samotný odběr krve probíhá. Protože bylo natočeno přímo v ostravském krevním centru, mohli jsme si udělat poměrně jasnou představu.

Já osobně jsem nad tímto krokem po přednášce hodně uvažoval. Bohužel se ale prozatím ze zdravotních důvodů odběru nemohu zúčastnit.

Přednáška byla velice zajímavá. Poskytla nám informace ohledně dárcovství nejen krve, ale i kostní dřeně.

Než jsme si začali povídat přímo o dárcovství, zopakovali jsme si základní informace o samotné krvi. K přednášce nám pustili i zajímavé video o rodině, kde maminka onemocněla leukémií a hledala dárce. Film byl velmi inspirující a motivující. Vždyť když darujeme krev či kostní dřeň, můžeme někomu zachránit život.

Je pravda, že mě přednáška zaujala. Taky bych se chtěla stát dárkyní, ale zatím nejsem plnoletá.

Přednáška byla přínosná. Přednášející z krevního centra nás seznámily s případy, kdy právě darovaná kostní dřeň zachraňovala životy. Díky reportáži přímo z krevního centra jsme si zase mohli udělat představu, jak probíhá odběr krve.

Ráda bych krev darovala, jen ještě nevím, jestli můžu.

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).