nahled

Geovědní exkurze do Nízkého Jeseníku a Zlatých Hor

Dne 29. května se konala geovědní exkurze do Nízkého Jeseníku.

Navštívili jsme Zlatorudné mlýny na řece Olešnici a při té příležitosti jsme si mohli vyzkoušet rýžovat zlato. Pak jsme se přesunuli na Uhlířský vrch, kde jsme mohli vidět horniny magmatického původu (které nejsou k vidění každý den), sopečné pumy a odkud se nám naskytl krásný výhled na Nízký Jeseník. Poslední prohlídka se konala v lomu Mezina. Tam jsme měli možnost vytesat si nějaký ten kamenný "suvenýr" pravým geologickým kladívkem.

Celá exkurze byla zajímavá, poučná a příští rok se určitě přihlásíme znovu.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).