Fyzikální olympiáda

Oficiální stránky pro 53. ročník FO nabízí podrobné informace včetně zadání, kalendáře termínů a všech podmínek soutěže. Zahájení soutěže je 15. 9. 2012 a pro Archimediádu 1. 2. 2012.

Nejbližší termíny jsou tradičně pro kategorii A - nejstarší studenti (řešit ji mohou samozřejmě všichni - i mladší studenti). Uzávěrka 1. kola (domácí kolo): 9. ledna 2012. Kategorie B, C, D mají termín odevzdání prací domácího kola 10. 4. 2012.

Přečtěte si zadání úloh pro kategorie A, B, C, D  E+F, G   ve formátu pdf. Nezapomeňte na studijní témata!

Mladší studenti - kategorie E,F (kvarta a tercie) mají termín odevzdání úloh 16. 3. 2012 (z toho první trojici úloh by měli odevzdat svému učiteli do konce listopadu). Okresní kolo soutěže bude probíhat 28. 3. 2012, 3. (krajské) kolo proběhne 18. 4. 2012. Zadání úloh domácího kola pro kat. E a F ve formátu pdf.
Mejmladší studenti (zejména sekundy) se mohou účastnit "Archimediády". První část probíhá v únoru až květnu (do 9. 5. 2012). Druhá část proběhne kolem 25. 5. 2012. Zadání Archimediády - kategorie G.

Nezapomeňte, že svému učiteli musíte práce odevzdat alespoň v minimálním předstihu, aby je mohl včas opravit.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).