Filozofická olympiáda - Nebojme se myslet!

 • „Vždyť, jak praví Sókratés, celý život filosofů je přípravou na smrt.“
  (Cicero)
 • „Myšlení, jedině to se ode mne nedá odloučit... tudíž jsem precizně pouze věc myslící...“
  (René Descartes)
 • „Srdce má svůj rozum, kterému rozum nerozumí.“
  (Blaise Pascal)
 • „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“
  (Ludwig Wittgenstein)

Dne 15. 12. 2011 jsem se zúčastnila druhého ročníku filozofické olympiády - Nebojme se myslet, kterou pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž je také uznávána jako kvalifikační soutěž pro mezinárodní filozofickou olympiádu IPO. Hned po příchodu se nás ujala skupinka studentů a bezpečně nás dovedla do auly, kde probíhala prezence. Dostali jsme potřebné materiály a navrch ještě bonbón, aby nám dobře fungovaly synapse.

Začali jsme krátce po 11. hodině, bylo nám něco řečeno o projektu samotném a o pravidlech. Poté byla zveřejněna výše uvedená čtyři témata a my jsme měli 90 minut na vypracování filozofické eseje. Já jsem si po dlouhém váhání vybrala druhé téma. Eseje budou následně hodnoceny členy katedry FF z hlediska dodržení tématu, argumentačních schopností, logičnosti a originality. Dvacet nejlepších bude pozváno do dalšího kola, které již bude kompletně v anglickém jazyce. Nejlepší z nejlepších bude mít možnost zúčastnit se mezinárodního kola filozofické olympiády v norském Oslu.

Po vypracování eseje se hrstka z nás rozhodla projít se po katedře a absolvovat zajištěnou prohlídku Olomouce s profesionálním průvodcem, a to i přes mrazivý vítr a občasný déšť.

Závěrem bych chtěla říct, že tento projekt považuji za dobrý nápad a také možnost, jak si vyzkoušet vyjádřit svůj názor a obhájit jej v písemném projevu.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).