Fenomén ve vedení studentských firem - Taťana Szlaurová

Povolání učitele není lehké, u studentů se často setkáváme s nepochopením našich snah, s odsuzováním našich metod. Není kantor ten, aby se zalíbil studentům všem. Ani metody Mgr. Taťany Szlaurové se ne vždy u studentů setkávají s kladným ohlasem. Jedno se jí však upřít nedá. A to úspěchy, jakých dosahuje nepřetržitě již řadu let se školními studentskými firmami.

Stockholm, Londýn, Berlín, Oslo, Rotterdam, Bukurešť a mnohé další metropole, tam všude již studenti našeho gymnázia v nemalé míře díky jejímu preciznímu přístupu, důslednosti, znalostem v oboru, profesionalitě, obrovskému množství volného času, který firmě věnuje, a elánu, s nímž do každého ročníku soutěže studentských firem jde, reprezentovali nejen naši školu, ale i náš stát. V tomhle se jí žádný další kantor nejen v Moravskoslezském kraji, ale ani v celé republice nevyrovná. Nikdo se studentskými firmami tolikrát neuspěl a nezískal si takový obdiv samotného vedení JA Czech, organizace, která soutěže studentských firem pořádá.

Svědčí o tom slova samotné programové ředitelky JA Czech Jitky Bulantové: „Dovolte mi vám jménem JA Czech pogratulovat k neuvěřitelnému úspěchu Vašich studentů ze studentské firmy ChillUp a jejich vyučující Taťány Szlaurové. To, co společně letos dokázali, je opravdu velký úspěch. Všichni jim budeme držet palce při reprezentaci ČR na evropském finále Hyundai Award v Madridu a na Company of the Year Competition v létě ve Švýcarsku. Moc ráda bych využila skvělých praktických zkušeností paní Mgr. Taťány Szlaurové při školení nových vyučujících. Její zkušenosti s realizací výuky programů JA jsou pro nás opravdu neocenitelné.“

Práce T. Szlaurové na poli studentských firem je nejen krásnou propagací našeho gymnázia za hranice kraje i státu, ale zkušenosti v oblasti podnikání, vystupování na veřejnosti, komunikace v cizím jazyce, které tak absolventi tohoto projektu získají, jsou neocenitelnou průpravou do praktického života. Co se fungování studentské firmy týče, není totiž nic fiktivního, nic není jen jako, studenti jsou nuceni poprat se opravdu se všemi nástrahami podnikatelského světa, všechno si vyzkouší na vlastní kůži. A právě T. Szlaurová je jim v této sféře rádcem, průvodcem, trenérem, ale i přítelem, jenž s firmou prochází všemi útrapami, nakonec ale sklízí sladké ovoce.


Rozhovor s Taťanou Szlaurovou zveřejnil také Podnikatel.cz:

Váš studentský tým získal dvě hlavní ceny na veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2016, jak to prožíváte?

Když jsem 14. 4. 2016 stála společně s naší letošní studentskou firmou ChillUp na pódiu a přebírala ocenění z rukou odborné poroty za 1. místo v soutěži projektu Skills for the Future, zažívala jsem neuvěřitelný pocit štěstí. Měla jsem opravdu velkou radost, neboť již podesáté, pravidelně od roku 2007, se vždy naše studentské firmy umísťují na předních místech v soutěži o nejlepší studentskou firmu. Obhajovat vítězství, je vždy velice těžké a my jsme již devětkrát reprezentovali Českou republiku v evropském finále! Do soutěže JA SFF Firma roku jsme se přihlásili poprvé a přiznám se, že já osobně jsem vůbec s umístěním v této soutěži nepočítala. Ve skrytu své „duše“ jsem si jen přála, aby se našim letošním mladým podnikatelům podařilo umístit v hlavní soutěži JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU. Takže to byl neočekávaný úspěch pro mě, ale asi ne pro mé studenty. Dobře věděli, kolik úsilí a poctivé dřiny dali do přípravy na soutěžní veletrh. Vážila jsem si tohoto vítězství a vůbec jsem nepředpokládala, že vítězství bude dublované. Byla jsem už jen zvědavá, která studentská firma vyhraje v naší „silné“ kategorii. Konkurence je opravdu rok od roku těžší. Poté, co ChillUp vyhlásili na 1. místě i v této soutěži, prožívala jsem doslova euforii, byla jsem silně dojata a nemohla jsem tomu dlouho uvěřit. Za chvíli se pak dostavil nepopsatelný pocit hrdosti – ano, „oni“ to dokázali a se ctí.

Váš tým bodoval již po několikáté v řadě, jak si vysvětlujete tyto úspěchy?

Jak jsem se již vyjádřila, obhajovat vítězství je nejtěžší. Mnohokrát jsem si říkala, jak to prožívají ostatní školy a jejich studentské firmy? A vždy jsem si sama odpovídala, vždyť i ony mají stejnou šanci. My však tuto šanci asi umíme nejlépe využít. Za základ úspěchů našich studentských firem považuji vzájemný respekt a partnerství, ať už ze strany studentů, učitelů či vedení naší školy. Snažím se být svým studentům příkladem v iniciativě, podporovat je v kreativitě i odhodlání a být jim rádcem i v těžkých chvílích. Velmi dobře si uvědomuji z vlastní praxe, že tím nejcennějším v profesní sféře jsou motivovaní a spokojení lidé, kteří „kopou“ za svůj tým. A to se nám, myslím, daří. Pokud to studenti pochopí a jdou do svých podnikatelských aktivit s potřebným nasazením, pak již není tak těžká spolupráce a odhodlání dosáhnout těch nejvyšších met.

Toto je moje krédo v pedagogické práci, i když jsem možná někdy příliš tvrdá, ale upřímná v konstruktivní kritice.

A ještě musím přidat další důležitý aspekt - neocenitelnou zásluhu na realizaci a zejména finálním úspěchu našich vítězných firem mají i odborní konzultanti či mentoři z řad absolventů našeho gymnázia a zároveň programů JA Czech. Podle mého za úspěchy našich studentských firem stojí základní předpoklady úspěšné spolupráce – týmový duch, vzájemná důvěra, pomoc a podpora, poctivá a tvrdá práce.

Proč jste se před 20 lety do programu zapojila? Co soutěž a program JA Firma podle Vás studentům dají?

Programy JA poskytují studentům praktické ekonomické vzdělání a zajímavé příležitosti v projektech a soutěžích JA. Účast studentů v programech JA je vede k aktivnímu přístupu v reálném životu, k rozvoji dovedností a kompetencí tak důležitých pro snadnější vstup a úspěšné uplatnění na trhu práce. V současné době dochází ke změně v obsahu mnohých profesí a ke změnám na trhu práce. V souvislosti s měnícími se podmínkami pracovního trhu se zvyšuje nezaměstnanost, která postihuje všechny věkové skupiny a dochází k výraznému růstu počtu nezaměstnaných absolventů základních, středních i vysokých škol.

Jako jeden z důvodů selhávání mladých lidí na trhu práce se ukazuje jejich nedostatečná připravenost na odpovědné rozhodování o volbě profesní dráhy a nízká schopnost realisticky hodnotit existující možnosti profesního uplatnění na trhu práce. Vzdělání hraje důležitou roli v přípravě mladých lidí na vstup do světa práce, a proto by školu měl opustit absolvent, který má nejen všeobecné a odborné znalosti i dovednosti, ale je rovněž osobností, která se dokáže na trhu práce prosadit!!! A právě v tom považuji program JA Firma za úžasnou a nedocenitelnou příležitost pro studenty.

Co byste vzkázala ostatním vyučujícím, kteří váhají, zda se do takového programu zapojit?

Program JA Firma je velkým přínosem nejen pro studenty, ale i pro mě. Spolupráce s mladými lidmi, kteří se s nadšením a zájmem zapojují do podnikatelských aktivit, mě neustále nabíjí obrovským elánem a motivuje v profesní kariéře, a to tím, že oproti běžné pedagogické praxi jsou pozitivní výsledky práce zřejmé již v průběhu školního roku. O to víc mě těší úspěchy našich studentských firem.

Ano, zapojení do programů JA Czech vyžaduje obrovské nadšení, mnoho času a trpělivosti. Na druhé straně však přináší uspokojení, radost a pocity, které se v běžném výchovně vzdělávacím procesu tak často neprožívají.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).