nahled

Exkurze Terezín, Lidice, Příbram

Ve dnech 5. a 6. dubna 2019 se uskutečnila školní exkurze na významná místa spjatá s historií 2. světové války, holocaustu a obdobím komunismu.

Prvním místem našeho putování se stal Terezín. Navštívili jsme zdejší Malou pevnost, místo utrpení politických vězňů a příslušníků protinacistického odboje, a objekty spjaté se zdejším židovským ghettem - pietní hřbitov, krematorium a tzv. Magdeburská kasárna, kde jsme zhlédli tematickou expozici.

Další zastávkou naší cesty se staly Lidice nedaleko Kladna. Mohli jsme si prohlédnout moderní expozici ve zdejším muzeu, jejíž součástí bylo promítání dokumentárního filmu, nahrávky přeživších lidických žen a dětí, namluvené dopisy lidických dětí či nalezené artefakty z vypálené obce. S průvodkyní jsme prošli pietní území bývalé obce, která byla srovnána se zemí 10. června 1942 jako pomsta nacistů za atentát na R. Heydricha. Zdejší muži byli zastřeleni, ženy odvezeny do koncentračního tábora a většina dětí zavražděna v pojízdných plynových komorách v Polsku. Mohli jsme postát u památníků popravených, u základů Horákova statku či dívat se do tváří zavražděných lidických dětí na sousoší od M. Uchytilové.

Druhý den jsme přicestovali do Příbrami - zde jsme mohli navštívit Muzeum III. odboje, následně pak poutní místo Svatá Hora, kde jsme měli oběd a setkali jsme se se zástupci Konfederace politických vězňů, např. p. L. Žídkem, který při besedách už opakovaně naši školu navštívil. Odpoledne jsme dorazili na území bývalého pracovního tábor Vojna v nedaleké Lešetici. Jedná se o jediný zachovalý lágr z období komunismu na našem území - hlídkovací věže, oplocení z ostnatého drátu, baráky muklů včetně vybavení, korekce, sanitární barák i bunkr hladu. Opravdu mrazivé místo, velmi podobné nacistickým koncentračním táborům.

Se staletou historií těžby rud i stříbra jsme se mohli seznámit v Hornickém muzeu v Příbrami. V podzemí dolu Vojtěch jsme jezdili důlním vláčkem, nachodili zde stovky metrů v podzemních štolách nebo obdivovali gigantický parní stroj.

Jsme rádi za zájem studentů o moderní historii naší země a také děkujeme Konfederaci politických vězňů, jež uhradila studentům nákladnou autobusovou dopravu během této exkurze.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).