nahled

Exkurze Terezín, Lidice, Příbram

Vzhledem k velkému zájmu o školní exkurze mezi studenty vyššího gymnázia a aktuálností moderních dějin jsme i letos uskutečnili výlet na místa spjatá s historií 20. století. Navštívili jsme Terezín (Malá pevnost - věznice Gestapa, Muzeum ghetta, hřbitov, krematorium), Lidice (Muzeum lidické tragédie, pietní území) a Příbram (Hornické muzeum, poutní místo Svatá Hora, památník a muzeum Vojna, bývalý komunistický pracovní tábor).

Byla to zajímavá zkušenost, podívat se po stopách historie a procházet se po místech, kde se odehrávaly děsivé věci. Terezín byl jako první zastávka velmi rychlý start, nejen prohlídka, ale také muzeum, galerie i krematorium. V Lidicích jsme sice neměli dost času, ale to nejdůležitější jsme viděli. Pro nás až nepředstavitelné, jak to celé probíhalo. Vidět dopisy malých dětí patřilo mezi nejsilnější a nejbolestnější zážitky. V Hornickém muzeu v Příbrami se mi také líbilo, kromě informací od průvodce byla cesta vláčkem příjemným zpestřením. Prohlídka Svaté Hory s nádherným kostelem a barokními prvky aspoň z části vyvážila tu koncentrovanou hrůzu, kterou jsme předtím do sebe nasáli. Průvodci nám předali hodně informací, takže teď už jen zbývá, aby si je každý zpracoval sám pro sebe. Jsem ráda, že jsem všechna místa navštívila, toto by měl vidět každý, ale znovu bych se tam už nevrátila. - Eliška Černíková, 6B8

Celá exkurze byla dle mého názoru velice povedená. Po celou dobu jsem neměl ani jednou pocit, že bych se nudil nebo že by mě to nebavilo. Líbilo se mi, že jsme se věnovali památkám více časových období, jak druhé světové válce, období komunismu, tak i starším památkám. Za ty dva dny jsme toho stihli projet a projít hodně. Také se mi líbilo, že jsme pořád neměli jenom zaplaceného průvodce, ale mohli jsme si některá místa projít i sami. Vše podtrhávají „zeměpisná okénka“ od pana profesora Slouky, díky kterým jsme se například dozvěděli, že projíždíme kolem hory Říp. Volba ubytování byla také dobrá, jídlo měli skvělé. Po celé dva dny krásně vyšlo počasí a nemuseli jsme se někde trmácet v dešti. - Aleš Drastich, 1A4

Tento výlet jsem si vybral, protože mám rád obecně všechny školní výlety. Věděl jsem, že poznat, co špatného se na našem území dělo, nebude na škodu. Prohlídka Malé pevnosti Terezín nebyla ani krátká, ani příliš dlouhá. Návštěva kasáren byla celkem zajímavá. Okolí krematoria bylo vizuálně hezké, ale samotné krematorium mě příliš nezaujalo. Výklad na území Lidic mě zajímal a byl podán poutavou formou. Samotné muzeum v Lidicích na mě neudělalo takový dojem. Jídlo a ubytování bylo super. Hornické muzeum bylo dobré odreagování od historických tragédií, zaujala mě dobrodružná procházka v podzemí těžby. Krátká zastávka na poutním místě Svatá Hora byla něco, co jsme fakt potřebovali. Prohlídka komunistického tábora Vojna byla zajímavým ukončením našeho výletu, která nám dokázala, že ani jeden z extrémistických režimů rozhodně nebyl dobrý. - Jakub Velička, 7B8

Školní exkurzi Terezín-Lidice-Příbram hodnotím jako velmi zdařilou. Stihli jsme navštívit všechny plánované destinace za velmi pěkného počasí, z nichž většina byla spojena se smutnou historií II. světové války a totalitním režimem 2. poloviny 20. stol. Nejsilnějším zážitkem celé exkurze bylo pro mě čtení dopisů lidických dětí, které poslaly svým rodinám krátce před svou smrtí, kdy byly následně otráveny výfukovými plyny poblíž polského Chelmna.

Je hrozné si představit, že se tak otřesné činy staly ani ne před sto lety, a jak je i z novodobých dějin bohužel zřejmé, stále se vracejí zpátky (např. teror ve vesnici My Lai za vietnamské války) v podobě mnoha dalších proběhlých nebo i probíhajících válek, což je smutné. Určitě je tak třeba si tyto události neustále připomínat, aby z nich plynulo alespoň nějaké ponaučení. Je však jen otázkou, zda to bude pro světové mocnosti někdy konečné? - Jana Feriancová, 2A4

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).