nahled

Exkurze Praha, Terezín, Lidice

eufond.jpg

Třetí akcí v rámci projektu Cesta dějinami – příhraniční spolupráce s gymnáziem v polském Strumieni v roce 2009 byla exkurze do Prahy, Terezína a Lidic, organizovaná českou stranou - tedy naším gymnáziem. Akce se zúčastnilo 20 českých studentů+ 2 pedagogové a 22 polských studentů + 3 pedagogové - celkem 47 osob.

3. června 2009 v 6.30h přijeli naši partneři z Polska do Ostravy-Hrabůvky a následně jsme se společně vydali naším autobusem do Prahy. Během cesty byli studenti seznámeni s programem akce, smyslem projektu Cesta dějinami a jeho financováním z prostředků EU. Po obědě v Senohrabech jsme ve 14 hodin dorazili do Prahy a zahájili jsme program prohlídkou židovské Prahy. Rozdělili jsme se na 2 skupiny, z nichž jedna nejprve absolvovala přednášku ve Vzdělávacím centru židovské kultury a druhá s průvodkyní prošla nejvýznamnější pamětihodnosti starého židovského města. Následně se obě skupiny vyměnily. Náplní programu Badatel ve vzdělávacím centru byla nejprve přednáška o židovských svátcích a kultuře, poté pak zpracování pracovních listů a workshop o židovské kultuře a zvycích. Součástí procházky bývalým židovským městem byla návštěva Pinkasovy synagogy, na jejíchž stěnách jsou uvedena jména českých obětí holocaustu, dále pak prohlídka gotické Staronové synagogy, židovského hřbitova či orientálně laděné Španělské synagogy. Po programu  jsme  busem odjeli do Sporthotelu Praha na Smíchově, kde jsme měli zajištěno ubytování a polopenzi.  Večerní procházka v okolí uzavřela první den exkurze.

4. června jsme po vydatné snídani vyrazili naším autobusem do Terezína. Studenti byli v průběhu cesty seznámeni s historií tohoto nevýznamnějšího českého koncentračního tábora a také holocaustu v českých zemích. Naši prohlídku Terezína jsme zahájili v Malé pevnosti - bývalé policejní věznici gestapa. Zde jsme prošli vězeňské cely, umývárny, příbytky SS manů, pevnostní valy, popraviště i muzejní expozici. Po prohlídce národního hřbitova, kde jsou uloženy ostatky tisíců obětí nacistického teroru, jsme se přesunuli přímo do města Terezína a na území bývalého židovského ghetta jsme navštívili Muzeum ghetta. Poté, co jsme si prošli expozici věnovanou osudům Židů za 2.světové války a jejich pobytu ve zdejším ghettě, jsme zhlédli působivý dokumentární film o poměrech v táboře.

Z Terezína jsme se přesunuli do Lidic. Po obědě jsme zahájili prohlídku této obce, vypálené nacisty 10. června 1942, v tzv. Lidické galerii. Zde jsme mohli obdivovat kresby dětí zasílané do Lidic z celého světa a podívali jsme se ve zdejším kině na dokument o vyhlazení obce. Prohlídka expozice v lidickém památníku patřila k nejsilnějším zážitkům celé exkurze. Moderně pojatá výstava obsahuje např. promítání filmu, filmových dokumentů- nacistických projevů, vzpomínek pamětníků, čtení dopisů lidických dětí, fotografie nacistických zvěrstev vystavených na betonových panelech, fragmenty předmětů z lidického kostela, fotografie zastřelených lidických mužů i žen a dětí, které zemřely v koncentračních táborech. Po prohlídce muzea jsme společně prošli pietním územím, kde stávala obec Lidice. Zastavili jsme se u sousoší lidických dětí či základů Horákova statku, kde byli zastřeleni všichni lidičtí muži starší 15 let.

Po krátkém osvěžení v hotelu jsme pak vyjeli do centra Prahy a udělali jsme si večerní procházku městem, především v oblasti Pražského hradu, Malé Strany, Kampy a Karlova mostu.

Pátek 5. 6. byl posledním dnem naší exkurze. Zahájili jsme jej dopolední prohlídkou armádního muzea na Žižkově. Výstava o českém odboji za 2. světové války, atentátu na Heydricha, koncentračních táborech, účasti československých vojáků na zahraničních bojištích či mobilizaci v roce 1938 uzavřela naše téma války a holocaustu. Po muzeu následovala už jen poklidná prohlídka centra - oblasti Staroměstského a Václavského náměstí a účastníci si také mohli také nakoupit suvenýry. Po obědě ve Sporthotelu na Smíchově jsme ve 14.30 vyjeli z Prahy a po osmé hodině jsme dorazili do Ostravy-Hrabůvky. Zde jsme exkurzi ukončili a také se rozloučili s našimi polskými partnery, na něž už zde čekal jejich autobus.

Myslím, že můžeme říct, že se expedice Praha, Terezín, Lidice mimořádně vydařila.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).