nahled

Exkurze Praha, Příbram, Plzeň

eufond.jpg

V rámci projektu Cesta dějinami období komunismu jsme ve dnech 6. – 8. 10. 2010 spolu s našimi partnery z polského Strumienie uskutečnili třídenní exkurzi do Prahy, Příbrami a Plzně. Akce se zúčastnilo 21 českých studentů, tři pedagogové, J. Hortvík, P. Kolašín, V. Vlček a ředitel gymnázia J. Svrčina a 19 polských studentů a 5 pedagogů. Na cestu jsme vyrazili 6. 10. v 6.15 h z Ostravy-Hrabůvky. Po obědě v Senohrabech jsme ve 14 hodin dorazili do Prahy na přednášku do Ústavu pro studium totalitních režimů. S podobnostmi i odlišnostmi českých a polských moderních dějin a bolestivým obdobím 50. let nás ve své prezentaci seznámil PhDr. Libor Svoboda, který nám v badatelně, spolu s dalším kolegou ukázal dobové archivní materiály - např. vyšetřovací svazky bývalé StB. Po ubytování a večeři v restauraci Sprint jsme zhlédli v Hudebním divadle v Karlíně muzikál Carmen, v hlavní roli s Lucií Bílou. Den uzavřela večerní prohlídka centra Prahy.

Druhý den jsme odjeli do Příbrami. Zde jsme nejprve absolvovali prohlídku Muzea III. odboje, kterým nás velmi zajímavým výkladem provázel politický vězeň komunismu František Zahrádka. Ten jako skaut po únoru 1948 převáděl přes hranice osoby, kterým hrozilo zatčení. Za tuto činnost pak byl odsouzen na 20 let žaláře. Poté jsme absolvovali prohlídku bývalého komunistického lágru Vojna v Příbrami - Březových Horách, kde tisíce politických vězňů v 50. letech těžily uran pro Sovětský svaz. Zhlédli jsme zde lágrové baráky, korekci, velitelství a také muzejní expozici s tématem protikomunistického odboje, táborů nucených prací či osob popravených komunistických režimem. Táborem nás provázeli pamětníci František Zahrádka a JUDr. Miroslav Moravec. V Příbrami jsme si také krátce prohlédli nádherný komplex barokního poutního místa Svatá Hora. Večer jsme ještě dojeli do Plzně a ubytovali se v Hotelu Hazuka.

Poslední den exkurze jsme nejprve prošli centrum Plzně. Hlavním bodem dopoledního programu však byla návštěva plzeňských synagog - Velké a Staronové synagogy. Rovněž jsme vyslechli výklad průvodkyně o židovské komunitě v Plzni a jejích osudech, seznámili jsme se také s židovskými svátky a zvyky. Zajímavým a velmi působivým nápadem byla expozice kamenů se jmény několika set bývalých plzeňských židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech, umístěná v místě bývalé synagogy. Náš program jsme završili prohlídkou Památníku obětem zla a tzv. meditační zahrady. Nejprve jsme mohli zhlédnout film o životě pana Luboše Hrušky, který jako voják začal organizovat protikomunistickou odbojovou skupinu v armádě a po odhalení její činnosti se pokusil uprchnout přes hranice. Při přechodu hranic však byl zatčen a odsouzen na 18 let vězení. Po létech strávených v komunistických kriminálech se rozhodl vybudovat pietní a duchovní místo jako památku na lidské utrpení. Zvolil formu překrásné zahrady doplněné křížovou cestu z velkých pískovcových kvádrů. Po třech dnech plných poznávání jsme šťastně dorazili po 22. hodině do Ostravy.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).