Exkurze Ostrava, Olomouc 2008

V roce 2008 realizuje naše škola podobně jako v minulém roce spolupráci v oblasti studentských projektů a exkurzí s gymnáziem ze Strumieně v Polsku. Letos se nám pro tento účel podařilo získat grant ÚMOb Jih ve výši 9000 Kč a 25 000 Kč od Magistrátu města Ostravy.

28. dubna 2008 se uskutečnila 1. část projektu Příhraniční spolupráce- exkurze do Osvětimi, která je na naší škole už tradicí. Tentokrát se jí zúčastnilo 48 studentů, především ze septim, 3A4 a 2A4. Exkurzi vedli prof. J. Hortvík a prof. V. Vlček. Nejprve jsme navštívili muzeum na území bývalého koncentračního tábora Auschwitz (stěna smrti, vězení, stovky fotek vězňů, obrovské hromady vlasů, oblečení, bot, brýlí po zabitých vězních.) Zde jsme také zhlédli velmi působivý dokumentární film se záběry z Osvětimi v roce 1945 (vyhublí vězni, děti a ženy, na kterých byly prováděny lékařské pokusy, drastické záběry umučených vězňů). Tato exkurze byla jedinečná tím, že jsme měli možnost spolu se studenty z naší partnerské školy navštívit besedu s bývalým osvětimských vězněm Henrikem Mandelbaumem, který pracoval v Sonderkommandu a musel se účastnit strašlivé práce vytahování zavražděných vězňů z plynových komor, stříhání jejich vlasů, hledání zlatých zubů. Jeho svědectví bylo velmi působivé. V odpoledních hodinách jsme pak navštívili ještě rozsáhlý komplex vyhlazovacího tábora v Birkenau. Prohlédli jsme si bývalé vězeňské baráky, místa, kde stála krematoria a plynové komory. U pomníku národů jsme pak položili květiny.

V květnu 2008 jsme uskutečnili 2. část společného projektu- návštěvu polských studentů na našem gymnáziu a poznávání našeho města a regionu. 14. května v 8.30 přijela 15 členná skupina strumienských studentů pod vedením dvou pedagožek. Na naši školu zavítali také zástupci ÚMOb Jih a České televize Ostrava, která program snímala. Po krátkém přivítání zhlédli studenti připravený kulturní program:pěvecké a hudební vystoupení studentů z 5A8 a 4B8 s písněmi J.Nohavici pod vedením prof. Zelenkové, divadelní zpracování pověsti o nálezu uhlí na Ostravsku v angličtině, připravené prof. Blažejovou a studenty z tercie A ,a drama Osud člověka, nastudované studenty septim pod vedením prof. V. Vlčka. (Na programu vystupovalo celkem asi 45 našich studentů). Krásným momentem byl společný zpěv studentů v češtině i polštině jedné z Nohavicových písní. Po více než hodinovém programu navštívili hosté výstavu studentských fotografií o našem městě a regionu, kterou připravili v klubovně studenti 1. ročníku s prof. M. Musialovou. Poté následovala v učebně fyziky prezentace studentských projektů s tématikou z historie (např. o předválečném opevnění, secesní architektuře v Ostravě, zámcích našeho regionu, pověstech našeho kraje) či fyziky (alternativní zdroje energie v našem kraji - vodní, větrné, sluneční elektrárny v našem kraji) aj. Na těchto projektech pracovali studenti pod vedením pedagogů, např. Mgr. M. Kotka, už od podzimu 2007. Po společném obědě ve školní jídelně jsme navštívili ostravskou ZOO, která se našim polským přátelům velmi líbila. Této akce se zúčastnilo asi 30 našich studentů. Po 17. hodině jsme se vrátili ke škole. Studenti poté odjeli se svými polskými hosty do rodin, kde je ubytovali. Polští kamarádi měli v rodinách zajištěno ubytování, ale i stravu. Večer prožili, většinou ve skupinkách našich i polských studentů, velmi pestrý program- táborák, návštěvu bowlingu, čajovny, prohlídku centra města, seznámení s rodinou.

Už odpoledne přijelo do Ostravy vedení gymnázia ve Strumieni včele s Mgr. Salachnou-Brzozou. Těmto hostům se věnoval ředitel našeho gymnázia Mgr. J. Svrčina, který jim ukázal centrum našeho města. V 18 hodin jsme absolvovali společné posezení českých a polských pedagogů a zástupců vedení obou škol v restauraci Florián v Ostravě-Proskovicích, kde byly také ubytovány obě polské pedagožky.

15.května jsme po 7. hodině ráno společně vyrazili autobusem na exkurzi do Olomouce (Zúčastnilo se jí 15 polských studentů a 26 našich studentů- převážně z 3A8, 5B8 a 1A4, obě polské pedagožky, Mgr. J. Hortvík a Mgr. V. Vlček). Během dopoledne jsme navštívili botanickou zahradu, prohlédli si olomoucká náměstí s nádhernými domy, kašnami a morovými sloupy. Krátce jsme se také zastavili u renesanční radnice a orloje. Následovala prohlídka katedrály sv.Václava a prohlídka Arcidiecézního muzea s jeho nádhernými gotickými, renesančními a barokními sbírkami. Po obědě v restauraci Svatováclavský pivovar v centru města jsme opustili skvostnou hanáckou metropoli a zamířili na zámek v Hradci nad Moravicí. Zde jsme ve dvou skupinách absolvovali komentovanou pohlídku zámeckých interiérů a pak jsme obdivovali zámecký park. Exkurzi jsme symbolicky zakončili u zámecké zdi, kde se nachází deska česko-polského přátelství. V 19 hodin jsme se u budovy gymnázia rozloučili s našimi hosty, pro které přijel autobus.

Věříme, že odjeli spokojeni a těšíme se na podzim, kdy uskutečníme 3. část našeho projektu - naši studenti navštíví Strumien a absolvujeme společnou exkurzi do Krakova.

Projekt je připravován a realizován pedagogy Mgr. J. Hortvíkem a Mgr. V. Vlčkem


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).