nahled

Exkurze kvart, dějepisného semináře a Historického klubu do Národního památníku 2. světové války v Hrabyni

Na letošní rok připadá 100. výročí konce 1. světové války. Pracovníci Národního památníku v Hrabyni na Opavsku připravili poutavou výstavu Češi ve Velké válce. Předmětová komise dějepisu zajistila návštěvu této výstavy pro žáky kvart, dějepisného semináře a zájemce o historii ze sekund.

Program dopoledne byl nabitý. Nejprve jsme si zopakovali důležité informace o 1. světové válce, potom jsme si prohlédli výstavu a formou edukačního programu jsme se seznámili s exponáty. Výstava připomínala osudy obyvatel českých zemí v období let 1914 -1918. Představovala činnost československých legií v Rusku, Itálii a Francii, ale také působení Čechů v armádě Rakouska – Uherska. Poznali jsme tragické dopady válečného konfliktu na život civilního obyvatelstva. Velká válka urychlila technický pokrok a přinesla nové vynálezy. Život v bojových akcích položilo 9 mil. vojáků. Na výstavě byly připomenuty i osobnosti Slezska, spoluzakladatel italských legií Jan Čapek a pozdější generál Heliodor Pika.

Po přestávce jsme si prohlédli bojovou techniku a exkurze pokračovala. Muzejní pedagožka nás seznámila s historií památníku, který je jediným památníkem 2. světové války v České republice. V pamětní síni jsme viděli skleněný sarkofág s prstí z bojišť 2. světové války a koncentračních táborů. Součástí budovy památníku je i symbolický hřbitov vojáků a obyvatel Slezska, kteří padli v rámci ostravsko-opavské operace.

Ve stálé expozici je možné v chronologickém sledu poznat nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války. Expozice je rozčleněna do několika tematických celků – boje československých vojáků a letců v Polsku, Francii, Středním východě a Velké Británii, vznik a bojová činnost československých jednotek na území Sovětského svazu, koncentrační tábory, holocaust, osvobozovací boje na území Československa, zahraniční a domácí odboj . Emocionální dojem zesilují ukázky válkou zničeného obydlí a autentické osobní předměty přímých účastníků války.

V obou částech expozice žáci vyplňovali pracovní listy, které byly následně kontrolovány a doplňovány. Exkurze tak velice účinně doplnila a ověřila probírané učivo.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).