nahled

Exkurze do Osvětimi

eufond.jpg

Druhou akcí v rámci projektu Cesta dějinami, realizovaného naší školou spolu s polským gymnáziem ve Strumieni, byla společná návštěva koncentračního návštěva v Osvětimi. V 6.15 vyrazilo autobusem z Ostravy-Hrabůvky 45 studentů spolu s Mgr. Janem Hortvíkem a Mgr. V. Vlčkem. V 8.30 jsme dorazili do Osvětimi a setkali se zde spolu s našimi polskými partnery. Nejprve jsme absolvovali promítání dokumentárního filmu o Osvětimi, natočeného bezprostředně po osvobození tábora. Film obsahoval drastické záběry vězňů, kteří přežili, či výpovědi svědků, na kterých byly prováděny pokusy a jiná zvěrstva. Po zhlédnutí filmu jsme byli rozděleni do 2 skupin - studenti obdrželi sluchátka s přijímačem, pedagogové mikrofon, aby mohli tlumočit výklad z polštiny, a spolu s průvodkyněmi jsme se vydali na prohlídku muzea v koncentračním táboře Osvětim. Prošli jsme nejvýznamnějšími místy tábora - shromaždištěm, tzv. Apelplatzem, bloky vězňů, vazbou, plynovou komorou i krematoriem. Navštívili jsme také místa, kde byli vězni popravováni - tzv. Zeď smrti, u níž jsme položili květiny. Zhlédli jsme působivou expozici - dobové fotografie týraných vězňů, které si esesáci pořizovali, záběry poprav, selekcí, hromady oblečení, bot, brýlí, kufrů, protéz či dětských svršků, které po zavražděných osobách zůstaly. Průvodkyně nás seznámila s historií teroru v Polsku a popsala nám historii holokaustu, často s přihlédnutím na osudy českého obyvatelstva z Protektorátu Čechy a Morava. Také jsme navštívili blok č. 18, kde se nachází expozice věnovaná utrpení Čechů a Slováků v Osvětimi.

Po obědě jsme v bloku č. 12 osvětimského muzea absolvovali působivé setkání s pamětnicí, která přežila jako mladá dívka věznění v koncentračních táborech Osvětim a Ravensbrück. Vyprávění zaujalo české i polské studenty, kteří tuto statečnou ženu odměnili velkým potleskem a kyticí. Poté jsme už bez polských parterů navštívili rozsáhlý komplex vyhlazovacího tábora v Birkenau. Zde jsme prošli pod branou smrti, přes rampu, kde probíhaly selekce, a došli až na konec tábora, kde stávala krematoria a plynové komory. Pak jsme se poklonili u pomníku národů a u českého památníku položili květiny. Po dotazech studentů k problematice vyhlazovacích táborů a diskusi s pedagogy jsme navštívili jeden z vězeňských baráků s umývárnami a vězeňskými toaletami. Pod branou smrti jsme se společně vyfotili a exkurzi zakončili. Po 18. hodině jsme pak dorazili do Ostravy.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).