ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Exkurze do laboratoří v rámci projektu Dvakrát měř a jednou řeš

29. - 30. 01. 2013
 Jana Sládková, Jakub Glonek, foto: Radek Pohořelský,
20. 02. 2013

logolink

Dne 29. ledna 2013 se žáci našeho gymnázia zúčastnili exkurze do laboratoří na Vysoké škole báňské. Za pomocí tamějších profesorů a laborantů si vyzkoušeli práci s různými přístroji, které na naší škole nejsou dostupné. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. Celkem měli čtyři úkoly, na každý měli jednu hodinu. Nejprve si zkusili určit tvrdost, vodivost a pH minerální vody, poté vyzkoušeli UV-VIS spektrometrii, díky níž stanovili amonné ionty pomocí Nesslerovy metody, další na řadě byla atomová absorpční spektrometrie. Nakonec ještě z roztoku zjistili jednotlivé složky pomocí metody GC-FID. Všichni byli spokojení, díky všem tamním profesorům jsme všemu porozuměli, a dokonce jsme zvládli nic nezničit. Jako třešničku na dortu jsme ještě dostali svačinku. To už jenom kvůli ní stál ten výlet za to.

Jakub Glonek, 6B830. ledna 2013 pak vybraní studenti třetích a čtvrtých ročníků absolvovali nejen odborné praktické exkurze na VŠB, ale také odbornou přednášku Mgr. Martina Muchy PhD. na téma Moderní měřící metody využívané v chemii. Po teoretickém úvodu následovala exkurze k jednotlivým přístrojům a objasnění jejich metodiky. Exkurze byly pro naše studenty velmi přínosné a současně měli možnost vidět i jiná pracoviště a laboratoře na vysokých školách. Tímto bychom chtěli poděkovat hlavním organizátorům na VŠB – TUO Ing. Jiřině Vontorové PhD., Ing. Jiřímu Pavlovskému PhD. a také Mgr. Martinu Muchovi PhD. z OU.

Jana Sládková