ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Exkurze do Krakowa 2009

31. 03. 2009
 Mgr. Vojtěch Vlček,
25. 04. 2009
eufond

První exkurzí, kterou jsme uskutečnili v rámci partnerství našeho gymnázia  a  gymnázia ve Strumieni v Polsku v projektu Cesta dějinami, byla společná návštěva studentů a pedagogů v Krakově dne 31. 3. 2009. Exkurze byla zaměřena na židovské památky a historii Krakova a organizovali ji naši polští partneři.

V brzkých ranních hodinách odjelo 23 studentů naší školy spolu se Mgr. J. Hortvíkem a Mgr. V. Vlčkem do slezského Strumieně. Odsud jsme se vydali už společně s polskými studenty a pedagogy jedním autobusem  do Krakowa. Exkurzi jsme začali krátkou procházkou v okolí královského hradu a katedrály na Wawelu a na nábřeží Wisly. Zde nás čekala sympatická průvodkyně, která s námi prošla významná místa, spjatá s dějinami Židů a ukázala nám také hlavní pamětihodnosti Krakowa. Postupně jsme s výkladem prošli okolí Jagellonské univerzity a blízkých ulic, kde stávaly židovské obchody a tržiště, navštívili jsme Hlavní náměstí - zde především historickou tržnici Sukiennice, radnici a Mariánský kostel. Zhlédli jsme Floriánskou bránu, městské opevnění, divadlo J. Slowackého, v jehož blízkosti se nachází deska na památku židovských odbojářů, kteří zde za 2. světové války provedli útok na restauraci, kde se scházeli němečtí vojáci - tzv. Ciganerie.

Hlavní část na prohlídky Krakowa se odehrála v městské části, kde žila většina židovské populace - v Kazimierzi. Prošli jsem celým židovským městem a zhlédli budovy několika synagog. Mohli jsme také absolvovat výklad v prastaré synagoze Remuh (nazvané dle rabína Isserlese Auerbacha Remuha) a prohlídku přilehlého impozantního renesančního hřbitova. Velkým zážitkem pro nás byla návštěva moderně pojaté expozice o židovství v Muzeu Haliče, např. velké fotografie židovských památek v Polsku či míst spjatých s holocaustem, snímky osob, pomáhajících židům ad. Po obědě byla pro nás připravena beseda s pamětníkem – panem Josef Mironijukem, který pomáhal za války ve východním Polsku ukrývat perzekuované Židy a byl po válce vyznamenám zařazením mezi tzv. Spravedlivé mezi národy. Čeští i polští studenti se společně zúčastnili přednášky o židovské kultuře a svátcích, workshopu o extremismu či hebrejském písmu. Završením našeho nabitého programu byl večer koncert skupiny z Krakova, hrající židovskou hudbu (tzv. Kletzmer) a výuka židovských tanců. Krátce před půlnocí jsme se naplněni dojmy vrátili do Ostravy.