nahled

Exkurze do Krakowa 2009

eufond.jpg

První exkurzí, kterou jsme uskutečnili v rámci partnerství našeho gymnázia  a  gymnázia ve Strumieni v Polsku v projektu Cesta dějinami, byla společná návštěva studentů a pedagogů v Krakově dne 31. 3. 2009. Exkurze byla zaměřena na židovské památky a historii Krakova a organizovali ji naši polští partneři.

V brzkých ranních hodinách odjelo 23 studentů naší školy spolu se Mgr. J. Hortvíkem a Mgr. V. Vlčkem do slezského Strumieně. Odsud jsme se vydali už společně s polskými studenty a pedagogy jedním autobusem  do Krakowa. Exkurzi jsme začali krátkou procházkou v okolí královského hradu a katedrály na Wawelu a na nábřeží Wisly. Zde nás čekala sympatická průvodkyně, která s námi prošla významná místa, spjatá s dějinami Židů a ukázala nám také hlavní pamětihodnosti Krakowa. Postupně jsme s výkladem prošli okolí Jagellonské univerzity a blízkých ulic, kde stávaly židovské obchody a tržiště, navštívili jsme Hlavní náměstí - zde především historickou tržnici Sukiennice, radnici a Mariánský kostel. Zhlédli jsme Floriánskou bránu, městské opevnění, divadlo J. Slowackého, v jehož blízkosti se nachází deska na památku židovských odbojářů, kteří zde za 2. světové války provedli útok na restauraci, kde se scházeli němečtí vojáci - tzv. Ciganerie.

Hlavní část na prohlídky Krakowa se odehrála v městské části, kde žila většina židovské populace - v Kazimierzi. Prošli jsem celým židovským městem a zhlédli budovy několika synagog. Mohli jsme také absolvovat výklad v prastaré synagoze Remuh (nazvané dle rabína Isserlese Auerbacha Remuha) a prohlídku přilehlého impozantního renesančního hřbitova. Velkým zážitkem pro nás byla návštěva moderně pojaté expozice o židovství v Muzeu Haliče, např. velké fotografie židovských památek v Polsku či míst spjatých s holocaustem, snímky osob, pomáhajících židům ad. Po obědě byla pro nás připravena beseda s pamětníkem – panem Josef Mironijukem, který pomáhal za války ve východním Polsku ukrývat perzekuované Židy a byl po válce vyznamenám zařazením mezi tzv. Spravedlivé mezi národy. Čeští i polští studenti se společně zúčastnili přednášky o židovské kultuře a svátcích, workshopu o extremismu či hebrejském písmu. Završením našeho nabitého programu byl večer koncert skupiny z Krakova, hrající židovskou hudbu (tzv. Kletzmer) a výuka židovských tanců. Krátce před půlnocí jsme se naplněni dojmy vrátili do Ostravy.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).