Exkurze do Krakowa 2008

3. část projektu Příhraniční spolupráce byla uskutečněna v říjnu 2008, a to formou návštěvy našich studentů a pedagogů u partnerů v Polsku. 8. října 2008 odjelo 15 našich studentů, především z 2A4, 6B8, 4A8 a Mgr. V. Vlček do polského Strumieně. Na gymnáziu jsme byli srdečně přivítáni, absolvovali jsme krátkou ranní procházku po městě. Poté jsme zhlédli pestrý kulturní program zdejších žáků-multimediální prezentace o tom, jak Poláci vnímají nás Čechy (např. naše města, památky, hudbu, večerníčky, ale i českou kuchyni), součástí programu byla i ochutnávka jídel, divadelní a pěvecká vystoupení (např. písničky H. Vondráčkové, předvádění Křemílka a Vochomůrky, Rumcajse, Rákosníčka ad.).

Po obědě ve školní jídelně jsme odjeli na exkurzi do Bialsko-Biala. Zde jsme s průvodcem prošli hlavní památky města, přičemž velmi zajímavá byla především prohlídka zámku Sulkowských a zdejšího muzea a obrazárny. Po návratu do Strumieně se odešli naši studenti ubytovat do polských rodin a spolu se svými kamarády prožili večerní program. V rodinách bylo o ně velmi dobře postaráno. Vyučující Mgr. V. Vlček a také ředitel gymnázia Mgr. J. Svrčina a Mgr. J. Hortvík, kteří do Strumieně přijeli, absolvovali s polskými pedagogy společnou večeři ve velmi příjemném prostřed poblíž Strumieně.

9. října prožili naši studenti a pedagogové velmi nabitý a pestrý program. Už brzy ráno vyjeli spolu s polskými přáteli do Wieliczky, kde dopoledne během dvouhodinové prohlídky navštívili světoznámé solné doly. Odpoledně si spolu s průvodcem prohlédli nejvýznamnější památky Krakova (Wawel s katedrálou, hlavní náměstí - Sukienice, kostel P. Marie ad.) a seznámili se s významnými obdobími polské historie a kultury. Po návratu do Strumieně a přátelském rozloučení odjela česká výprava do Ostravy.

 

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).