nahled

Exkurze do Archivu města Ostravy

V říjnu navštívili studenti prvního ročníku a kvint Archiv města Ostravy v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Budova bývalé radnice byla postavena v novobarokním slohu vídeňským architektem Camillo Sittem.

K čemu vlastně tato instituce slouží?

„Měla sbírati, chrániti, v přehlednosti chovat a snadně přístupnými učiniti jak starší písemné památky, tak novější důležitější listiny obce ostravské.“

A co zde mohli naši studenti spatřit?

Vybrané archiválie, např. listinu, kterou vydal městu císař Karel IV. v roce 1362, nejstarší ostravské noviny, katastrální mapy, kroniky, vysvědčení, domovské listy, fotografie a spoustu dalších zajímavých materiálů.

Kromě toho se s archiváři/archivářkami vydali do depozitáře, kam se veřejnost obvykle nedostane, dále do knihařské a fotografické dílny (s výjimkou třídy 5A8, z důvodu nemoci pracovníků archivu).

V samotném závěru dostali všichni studenti možnost nahlédnout do badatelny/studovny, kde si vyzkoušeli hledání materiálů v digitalizované podobě.

Všem pracovníkům archivu moc děkujeme!

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).