nahled

Exkurze do Archivu města Ostravy

Ve středu 1. února 2023 navštívili studenti našeho gymnázia Archiv města Ostravy. Tato instituce se nachází v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v budově bývalé přívozské radnice. Letos slaví archiv sto let své existence a jeho náplní od roku 1923 bylo „sbírati, chrániti, v přehlednosti chovat a snadně přístupnými učiniti jak starší písemné památky, tak novější důležitější listiny obce ostravské“.

V úvodu nás seznámila paní Novotná, vedoucí archivního oddělení, s historií a činností archivu. V konferenční místnosti, kde přednáška proběhla, jsme mohli obdivovat vybrané archiválie, např. listinu, kterou vydal městu císař Karel IV. v roce 1362. Po teoretické části následovala prohlídka historické budovy archivu s ukázkou uložení archiválií v depozitáři, kam se veřejnost obvykle nedostane. Poté byli studenti rozděleni do menších skupin, aby si mohli v klidu prohlédnout komentovanou prohlídku knihařské a fotografické dílny. V závěru jsme se odebrali společně do badatelny, ve které měli všichni možnost podívat se na vybrané historické fotografie či katastrální mapy v digitalizované podobě. Exkurze byla velmi zajímavá a všem našim mladým zájemcům o historii ji vřele doporučuji.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).