nahled

Exkurze do Archeoparku

V úterý 7. 5. 2024 se vybraní studenti prvního ročníku a kvint zúčastnili exkurze do jedné z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. V rámci programu Branou do minulosti byli nejprve seznámeni s historií samotné archeologické lokality z pozdní doby bronzové a halštatské, na jejíchž základech později vzniklo raně středověké slovanské hradisko.

Ve venkovním prostoru, opevněném palisádami, získali studenti mnoho cenných informací o životě slovanských předků z doby raného středověku. Například něco o jejich stavbách, řemeslech, obživě, náboženství či zábavě. Vyzkoušet si mohli, jak obtížné bylo mletí obilí v kamenných žernovech, jak těžká byla zbroj či přesnost střelby z luku na terč.

Exkurze byla zajímavá a naučná, líbilo se nám to. Víme zase o něco více informací do dějepisu. - Paveláková, Kotasová, 1A4

Napojil jsem se na své slovanské kořeny. - Zych, 1A4

Příjemný čas strávený v prostředí středověku. - Svoboda, 1A4

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).