Dobří andělé na naší škole

Přestože žáci primy A jsou u nás na gymnáziu teprve krátce, už o sobě dávají vědět. A to v tom nejlepším slova smyslu. Nejsou totiž těmi, kteří se na půdě školy jen vzdělávají, ale zařadili se mezi třídy, které jsou schopny se stmelit a udělat něco mnohem víc – pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

K charitativním projektům, do nichž se naše škola zapojuje, a není jich málo, tak přibyl díky primě A další. Jedná se o projekt Dobří andělé. Primáni se se svou třídní profesorkou M. Klimkovou rozhodli vzdát části svého měsíčního kapesného, v čemž je podpořili i jejich rodiče, a přispívat pravidelnou měsíční částkou na pomoc nemocnému dítěti. Jejich volba padla na Matěje, který je přibližně v jejich věku a byl mu operován nádor v břiše. Nyní prochází náročnou fází radioterapie. Žáci primy mu na zpříjemnění těžké životní situace přispívají celkovou částkou 450 Kč měsíčně, z níž se Matějovi můžou hradit cesty do nemocnice, výživové doplňky a jiné. Uvědomují si tak, že zdraví není samozřejmostí ani u dětí a že by mělo být přirozeností člověka pomoci jiným, kteří na tom nejsou tak dobře. A když jde o zdraví, platí to dvojnásob. Některé děti se s projektem a s Matějem ztotožnili natolik, že si doma vylepili i jeho fotografii, nakreslili mu obrázky a napsali básničku:

Každý den je sluníčko, třeba jen i maličko.
Každý má radost v sobě, my ji dáme spolu Tobě.
Ať jsi pořád veselý, nelež pořád v posteli.
Ať Tě mají všichni rádi, ať jsou s Tebou kamarádi.

Projekt je velmi transparentní, rodiče žáků mají přístup k informacím o dané rodině a mohou kontrolovat, na co byly darované peníze využity.

Jsme moc rádi, že žáci primy A mají srdce otevřené a tento projekt u nás na škole odstartovali. Jen se diví, že jsou jediní a že takových tříd nemáme na škole více. Dětí, jimž by i takováto malá pomoc mohla vylepšit život, usnadnit cestu ke zdraví, je spousta. My se tedy ptáme spolu s primány: „Přidá se nějaká další třída? Budeme mít na škole více dobrých andělů? Bližší informace k projektu ráda poskytne třídní našich dobrých andělů Michaela Klimková.

Dobří andělé
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).