nahled

Doba genová

Dne 14. 12. 2022 jsme v rámci biologického semináře za doprovodu paní profesorky Michaely Klimkové navštívili Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Náplní naší návštěvy byla přednáška na téma „Doba genová“.

V první třetině dvouhodinového cyklu nám přednášející demonstroval, jak fungují geny a jak jsou řízeny, především se to týkalo regulace genové exprese. Nahlédli jsme do problematiky transkripce DNA, translace nukleotidové sekvence mRNA do sekvence aminokyselin proteinu a velké škály genetické variability. Předpokladem pro pochopení výkladu byl základní přehled v oblasti genetiky. Přednáška tak bohatě doplnila naše dosavadní poznatky novými informacemi.

V následující části se druhá přednášející zabývala mutacemi, které mohou nastat v případě náhlé chyby ve struktuře DNA. Dozvěděli jsme se, že mutace může být jak dědičná, tak indukovaná a také za kterými syndromy stojí dané typy mutací. Zpravidla mutace způsobují určitou závažnou patologii na lidském těle. Seznámili jsme se však i s výjimečnými pozitivními přínosy, které s sebou některé mutace přinášejí. Jednou z nich je vlastně evoluce.

V závěrečné části nám poslední ze tří přednášejících interpretovala možnosti genové terapie, čímž rozumíme vnesení, odstranění či úpravu defektního genu buněk za účelem léčby geneticky dědičných chorob. Představila nám projekt CRISPR – Cas9, což je technika genetického inženýrství, na kterém se významně podílel také Čech Martin Jelínek.

Genetika je velmi mladá věda oproti ostatním, přesto už se lidstvo zasloužilo o převratné objevy v oblasti dědičnosti, které stále více a více rozšiřují možnosti celé medicíny. Stále je však v genetice ještě spousta neprozkoumaných míst.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).