nahled

Dny prevence pro nižší gymnázium

V rámci preventivních aktivit pořádá naše škola každoročně tzv. Den prevence. V dubnu jsme zajistili program pro žáky vyššího gymnázia a nyní jsme pro všechny třídy nižšího gymnázia zorganizovali ve dnech 2. a 3. 5. další preventivní programy. A co bylo náplní těchto dvou dnů? Vzhledem k umístění školy uprostřed sídliště ve velkém městě byla velmi užitečná přednáška o kriminalitě a následné ukázky sebeobrany s možností jejího přímého procvičení. Dále proběhly besedy na téma poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) a rovněž tak programy na předcházení problémům v kolektivu a zlepšení komunikace a klimatu v konkrétních třídách.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).