nahled

Den s řezanou poezií aneb Naši studenti umí dát ten správný říz snad všemu

Když jsme se koncem loňského školního roku přihlásili do celorepublikového projektu Den s řezanou poezií, měla celá předmětová komise českého jazyka smíšené pocity – nadšení z tématu, z pestrosti pojetí básnické tvorby, na druhou stranu obavy, nakolik se nám podaří získat pro daný projekt naše studenty. Nebudeme nakonec básnit sami a pro prázdné hlediště? 20. listopad a téměř dvouhodinové vystoupení našich básníků od prim až po oktávy před sálem zaplněným do posledního místečka však ukázaly, že veškeré obavy byly zbytečné. Našim studentům nechybí talent, básnické střevo ani chuť zapojovat se do akcí tohoto typu. Díky jim za to. Moderátory celého večera se stali Šimon Šesták, Jana Doležalová a Agáta Pelikánová a svého úkolu se zhostili na výbornou. Mile uvedli každé vystoupení, poprali se důstojně s občasným selháním techniky, dokázali improvizovat, když toho bylo třeba, a dali celému programu nádech příjemného a pohodového setkání u poezie a kávy. Večer však netvoří jen moderátoři, ale zejména naši milí účinkující. A těm je třeba poděkovat obzvlášť, neb jednotlivé části programu byly velmi pestré, osobité, tvůrčí, diváci neupadali do dřímoty ani letargie způsobené stereotypním odříkáváním nějakých nudných básniček.

Vše odstartoval náš vzácný host, ostravská básnířka Soňa Záchová. Po jejím autorském čtení a několika slovech o poezii na úvod následovalo vystoupení studentek primy, jak jinak než s vlastními verši. Do nostalgické podzimní nálady nás pak dostala recitace francouzských veršů Paula Verlaina. A abychom to opět pořádně řízli, při této recitaci se předvedli naši studenti nejstarší, tedy čtvrtého ročníku. A multikulturnost a skvělá znalost cizích jazyků našich studentů zářila i v dalším programu. Následovaly rozverné verše Promrzlý pan Kniha a Nejsem blázen, tentokrát ve španělštině, a jazykové okénko zakončily verše v jazyce anglickém, pro změnu až husí kůži nahánějící, v podání studentek septim. Ani neznalci cizích jazyků však nemuseli klesat na mysli, vše jsme doplnili českým překladem.

A přednášelo se dál, svou vlastní tvorbu a sólový přednes nám předvedli např. Filip Mihok a Katka Špundová. Ta zaujala Soňu Záchovou natolik, že ji pozvala na svůj vlastní předvánoční večer s poezií, aby Katka své verše přednesla kolegům, profesionálům básnického slova.

Nechyběla ani fónická poezie inspirovaná zvučnými jmény světové i české básnické a výtvarné tvorby, dramatizace poezie, v níž jsme se přenesli do džungle, na moře i do Francie, a to v doprovodu velmi nesourodé dvojice – studentky Sofie a žabáka. Přiměřenou porci strachu a napětí nám obstarala balada Toman a lesní panna, která měla nejen recitační, ale i scénické pojetí. Se studenty sekundy jsme zavzpomínali na prázdniny, kvarta ve stopách Karla Havlíčka Borovského přidala pár ostrých epigramů na školu i politiku.

Závěr pak patřil opět básni Soni Záchové a hudebnímu vystoupení studentů sexty. Variace na renesanční téma, Kometa a píseň Anděl, do jejíhož zpěvu se zapojil celý sál, se staly příjemnou tečkou za celým naším básnickým večerem. Večerem, při němž zhruba padesátka studentů našeho gymnázia ukázala, že poezie není slovem, které v našem slovníku nemá místo, a ani slovem, při jehož vyslovení studentům běhá mráz po zádech. Ba právě naopak, předvedli nám, jak mnohotvárně se dá poezie pojmout a říznout a jak se z obyčejné básničky dá vytvořit nezapomenutelné dílo. Stačí jí vdechnout kus osobitosti. Našim studentům se to povedlo a já nemohu jinak než jim za to poděkovat. A velké poděkování patří i mým kolegyním z předmětové komise českého jazyka M. Musialové, M. Zelenkové, M. Vašíčkové, E. Kopečkové, P. Tlolkové, J. Brachaczkové, bez nichž by daný večer nevznikl. A slova díků skrz tento článek přenáším také na všechny diváky, kteří s námi strávili čtvrteční podvečer a vytvořili krásnou atmosféru a z jejichž finanční podpory našeho programu můžeme zakoupit nové knihy do naší knihovny. Třeba se skrz naše studenty dostanou i k nim a budou si při četbě v nich jednotlivé kapitoly moci zakládat našimi originálními záložkami z tvorby studentů a s logy gymnázia, jež jsme všem návštěvníkům na památku rozdávali. A pokud chcete nasát atmosféru onoho večera, připomenout si střípky programu a zjistit, kdo všechno vystoupil, recitoval, pak navštivte náš literární facebook, kde je celá akce zdokumentována spoustou fotografií.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).