nahled

Den prevence 2012

V rámci preventivních aktivit souvisejících s projevy rizikového chování a v návaznosti na pozitivní ohlasy na akci, která se konala minulý školní rok (http://www.ghrabuvka.cz/den-prevence), byl i letos zorganizován na naší škole Den prevence, a to ve středu 24. 10. 2012.

Na rozdíl od loňského roku byla letošní akce zaměřena na vybrané třídy vyššího gymnázia, konkrétně se jednalo o studenty ze tříd 2A4, 6A8, 6B8, 3A4, 7A8 a 7B8.

Témata preventivních činností, která jsou v rámci naší školy ožehavá, jsme se snažili skloubit s co nejširším okruhem různých aktivit, které naši studenti v průběhu celého Dne prevence vykonávali. Výsledkem tak byl mix besed, přednášek, pohovorů a došlo i na dotazníkové šetření.

Externí instituce, které jsme si letos přizvali ke spolupráci, byly společnost Anabell (http://www.anabell.cz/index.php/anabell-ostrava) – občanské sdružení zabývající se poradenstvím a pomocí pro osoby s poruchami příjmu potravy a dále olomoucký projekt E-bezpečí (http://www.e-bezpeci.cz/), který mapuje a poskytuje informace a poradenství ve velmi široké oblasti týkající se nejrůznějších úskalí internetu. Určitě klikněte na uvedené odkazy a dozvíte se mnohem, mnohem více.

To však zdaleka nebylo všechno: s panem profesorem Vlčkem a paní psycholožkou Hořínkovou studenti „naostro brousili“ a rozvíjeli své komunikační strategie v různorodých simulovaných situacích. A dále: ve spolupráci s týmem studentské rady ve složení Petr Fridrišek, Eva Hostovičáková, Hung Doan Manh ze třídy 7B8 a Ondřej Beránek ze třídy 6B8 měli studenti možnost otevřeně promluvit o nešvarech, které se vyskytují v našem okolí a hledat východiska k jejich řešení. Všem výše jmenovaným patří náš velký dík za skvěle odvedenou tvrdou práci.

Pevně věříme, že Den prevence poskytl nám všem spoustu podnětů k zamyšlení, k lepší vybavenosti čelit nástrahám našeho současného i budoucího života a třeba i k přehodnocení některých dosavadních postojů. Všem zúčastněným rovněž děkujeme za zpětnou vazbu.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).