nahled

Den prevence

Na naší škole se už stalo tradicí, že každoročně pořádáme Den prevence pro naše studenty. Letos byl program určen speciálně všem žákům tříd nižšího gymnázia.

Program byl opravdu nabitý a zabral celé dopoledne, a tak se na řadu dostala celá řada témat, která spadají do oblasti prevence na škole, jako třeba rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie), bezpečnost při zacházení s ohněm, šikana a kyberšikana, netolismus, konzumace alkoholu a drog, kouření atd. Na základě vymezených situací si žáci trénovali, jak společně budovat lepší klima ve třídě i vzájemnou komunikaci. S představiteli Studentské rady pak došlo mj. i na otázku budování celoškolního klimatu.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci Dne prevence podíleli, především třídním učitelům nižšího gymnázia za jejich trpělivost, vedení žáků a rozbor dané problematiky; dále Mgr. Vlčkovi a Mgr. Hořínkové za jejich práci s třídními kolektivy; také Petru Fridriškovi a Evě Hostovičákové ze třídy 8B8 za prezentaci a aktivitu Studentské rady a rovněž Markétě Juřicové ze třídy 7B8 za prezentaci výsledků její vědecké práce na téma poruchy příjmu potravy.

Samozřejmě děkujeme také všem našim hostům z externích organizací, které jsme si na letošní Den prevence pozvali: autoškole Čas, Bílému kruhu bezpečí a Hasičskému záchrannému sboru.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).