nahled

Den prevence

V rámci preventivních aktivit souvisejících s projevy rizikového chování uspořádali školní metodici prevence profesoři Milatová a Hlaváč 16. listopadu 2011 Den prevence pro nižší gymnázium. Program akce, který se přímo týkal osmi tříd, byl vskutku nabitý a velmi různorodý, ostatně posuďte sami:

Paní profesorky Sládková a Skupinová pro nás připravily poutavé prezentace o konzumaci alkoholu a o kouření. Mimo jiné jsme viděli, jak vypadá průřez kuřákovými plícemi. Moc se nám líbil pokus s pet lahví, při kterém jsme užasle pozorovali, co všechno nasajeme do plic při vykouření jedné jediné cigarety.

Profesoři Dubravcová, Matuška a Bauko měli nachystané programy na témata, která propojují náš každodenní život s počítačem. Zamýšleli jsme se nad tím, zda trávíme před monitorem hodně nebo naopak málo času a jaké důsledky z toho pro nás samotné vyplývají. Diskutovali jsme mezi sebou o tom, jaké informace o sobě i o druhých lidech pouštíme do virtuálního světa i o tom, jak se bezpečně chovat třeba na Facebooku. Uvědomili jsme si, že to, co pro někoho může být zábavou, může už být pro druhého člověka ubližováním a říkali jsme si, jak se zachovat v případě výskytu kyberšikany.

Podle pokynů paní profesorky Musialové jsme ve školním atriu vytvářeli barevné papírové stromy a řetězy, kterými jsme dávali najevo, do jaké míry jsme se s různými společenskými nešvary již v životě setkali. Mohli jsme si tak udělat okamžitou představu, jak na tom sami jsme v porovnání s ostatními a jaká situace panuje na naší škole.

Velkou pozornost vzbudilo hasičské auto, které zaparkovalo přímo v areálu naší školy. Hasiči nám ochotně předvedli, co všechno se v útrobách jejich vozidla skrývá, a díky názorným ukázkám a komentářům jsme si udělali konkrétní představu o různorodosti a namáhavosti jejich práce. Další hasiči pro nás měli připraveny prezentace o bezpečném zacházení s ohněm, a to ve velmi humorné formě, takže jsme se také pořádně zasmáli.

S paní policistkou z ostravského preventivního oddílu jsme zhlédli film o fyzickém ubližování natočeném podle skutečné události, která se stala v Havířově. Následně jsme diskutovali nad tématy šikanování či trestní odpovědnosti.

Den prevence byl opravdu našlapaný tématy a aktivitami nejrůznějšího druhu. V jeho průběhu jsme si zopakovali některé věci, které jsme o rizikovém chování už věděli, ale také jsme se dozvěděli spoustu nových a důležitých informací. Ale hlavně - pořádně jsme si ho užili!

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).